Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vi fortbildar pedagoger och utvecklar svensk förskola. Läs mer om våra utbildningar, kurser och föreläsningar.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Kunskapande Ny! Författare: Susanne Talle, Catharina Hansson, Elisabeth Hernström Svenska | Häftad | Utgiven 2021 ”Äntligen! Ända sedan jag och pedagogerna på min grundskola besökte förskoleklassen i Hammarbyskolan hösten 2018, har jag väntat på att boken skulle bli klar”, skriver Erika Björklund, rektor, pedagogista och författare om denna bok för Modern Barndom. Författarna Susanne Talle, Catharina Hansson, Elisabeth Hernström har under många år arbetat i förskoleklass varifrån de här rikligt delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring att bedriva ett förändringsarbete mot utforskande arbetssätt i skolan. Och de lyckas verkligen visa – vilket Erika Björklund också lyfter fram i sin recension – hur de: "tänker om sin praktik och hur de gör praktik av sina tankar. Det är ett grepp som verkligen fungerar för att visa hur struktur och planering är förutsättningar för kreativitet och delaktighet. Jag tror att det är särskilt viktigt när skolan ska möta förskolans tradition och kultur att få ta del av exempel på att det inte är en motsättning med förberedelser, mål och syfte för att kunna skapa en undervisning som tar tillvara på barnens tankar och teorier". Detta är en bok som vänder sig till yrkesverksamma både i förskola och skola och som verkligen kan bidra till att de kan bygga den bro av kontinuitet och progression mellan förskola och skola som alla barn har rätt till.
  292:-
 • Varsamt & Nyfiket : vägen till hållbar utveckling i förskolan Ny! Författare: Erika Wallin (redaktör) Svenska | Häftad | Utgiven 2022 En antologin om hur kan vi arbeta med hållbar utveckling i förskolan ekologiskt, socialt och ekonomiskt? Det handlar om arbetssätt, innehåll och förhållningssätt i vardagen. Skräpplockning och sopsortering ligger nära till hands, men det finns många andra sätt att arbeta med hållbarhet tillsammans med barnen, varsamt och nyfiket. Mycket gör vi kanske redan, men behöver få en ny syn på?
  394:-
 • Spindelblomman Författare: Christina Dackéus och Karin Furness Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2010
  240:-
 • Lyssnandets pedagogik Författare: Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi Svenska | Häftad | Utgiven 2018 Boken handlar om etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Här beskrivs arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av exempel ut sin egen vardag delger Ann Åberg gruppens erfarenheter av förändringsarbete från praktikerns horisont. I konkreta exempel beskrivs hur pedagogisk dokumentation öppnar för ny förståelse av barn och deras väg till kunskap. Dåvarande lektor, nu professor vid Stockholms universitet, Hillevi Lenz Taguchi bidrar även med ett teoretiskt perspektiv på frågeställningarna. I denna rikt illustrerade bok vävs beskrivningarna av vardagsarbete samman med ett teoretiskt tänkande. Denna andra upplaga av boken innehåller en helt ny del som handlar om hur lyssnandets pedagogik kan ta form tillsammans med de yngre barnen. I två kapitel gör Ann Åberg några nedslag i ett projektarbete på en yngrebarnsavdelning. I berättelsen beskrivs hur pedagogerna gör sig lyhörda för barnens egna prioriteringar och deras sätt att förstå världen.
  378:-
 • En bok om förvandling Författare: Åsa Hedberg Svenska | Häftad | Utgiven 2015 Denna bok berättar om ett naturvetenskapligt projekt, som inspirerats av Howard Gardners forskning om multipla intelligenser. Här får vi följa tjugo 4-5-åringar på avdelningen Djungeln på Trångsunds förskola under en hösttermin och vårtermin, 2011-12. Detta är den andra boken av ateljeristan Åsa Hedberg där hon bjuder på en lärorik och inspirerande inblick i ett spännande projekt i Trångsunds förskolor. Harold Göthson, grundare och seniorrådgivare vid Reggio Emilia Institutet och styrelseledamot i Reggio Emilias internationella Loris Malaguzzicentrum, medverkar med ett initierat förord, där han bland annat skriver: ”I denna bok får vi följa Åsa Hedbergs åstundan att synliggöra sin och sina kollegors förundran över hur små barns kunskaper och intelligens kan frigöras i kooperativt samarbete” och ”Helt enkelt en bok om hur vi kan lära – och förvandlas!”. ”En bok om förvandling”, liksom Åsa Hedbergs förra bok ”Ge litet luft till en kompis – barn utforskar fysik och aerodynamik på förskolan” ges ut av Reggio Emilia Institutet i samarbete med Huddinge kommun.
  165:-
 • Mannen från Reggio Emilia Författare: Carlo Barsotti Svenska | Inbunden | Utgiven 2011 Denna bok reas nu till halva priset (reapriset är det som står här intill) som ett erbjudande från Reggio Emilia Institutets firande av Loris Malaguzzis hundraårsjubileum under 2020. Carlo Barsottis bok om vännen Loris Malaguzzi rymmer såväl det personliga som det politiska. Översatt av Anna Barsotti.
  166:-
 • Barn och naturvetenskap Författare: Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée Svenska | Häftad | Utgiven 2022 Barn och naturvetenskap behandlar de naturvetenskapliga ämnenas didaktik för förskolans och skolans tidiga år. Författarna undersöker likheterna mellan naturvetenskapliga forskares arbetssätt och barns utforskande och undersökande – och ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med barn i olika naturvetenskapliga projekt. Barn och naturvetenskaps tredje reviderade upplaga är dessutom utökad med ett kapitel med exempel på hur barn i förskola och grundskola utforskar biologisk mångfald i den egna lärmiljön.
  355:-

Reggio Children Message For Peace Liten Puff 320X213

MED HOPP OM FRED

Det som nu sker i Ukraina har återigen aktualiserat vikten av att vi, oavsett var vi finns i världen, tar ställning för alla barns rättigheter. Rätten till att leva ett liv fyllt med hopp, lek och utbildning. Reggio Emilia institutet stödjer kontinuerligt UNICEF och Röda korset ekonomiskt. Just nu har vi valt att rikta vårt bidrag till barn och familjer i Ukraina.

Miljön Som Den Tredje Pedagogen Liten Puff

UPPDRAGSUTBILDNING

Vi tror att fortbildning är det viktigaste verktyget i strävan mot en likvärdig förskola. Vi skräddarsyr utbildningar för förskolor, skolor, stadsdelar och hela kommuner. Välj den utbildning som passar er bäst: kurser, processutbildningar, föreläsningar, pedagogisk handledning eller processledning. Läs mer här.

Gränd Hemsidan 320X213

FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM I REGGIO EMILIA 27 FEBRUARI – 2 MARS 2023

Reggio Emilia Institutet arrangerar tillsammans med Reggio Children vartannat år ett fördjupningsseminarium i Reggio Emilia. Fördjupningsseminariet är öppet för deltagare från de nordiska länderna som har genomgått någon av Reggio Emilia Institutets längre utbildningar.