Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

REGGIO EMILIA ÄR EN PEDAGOGISK FILOSOFI

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Där har de utvecklat en pedagogisk filosofi och ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan och skolan skall vara en demokratisk praktik för såväl barn och unga som för samhället runtomkring. Sedan 1993 finns Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Vi erbjuder utbildningar, kurser, material, handledning och pedagogisk utveckling genom bland annat olika projekt och pedagogisk dokumentation.

Loris Malaguzzi stiftelse Den pedagogiska filosofin.jpg

DEN PEDAGOGISKA FILOSOFIN

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

miljö som den tredje pedagogen genrebild Om oss liten puff.jpg

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN

De kommunala förskolorna i Reggio Emilia uppmärksammade tidigt miljöns och materialens pedagogiska betydelse. De såg dem som aktiva och föränderliga, och skapade tidigt piazzor (inomhustorg) för att främja möten. I början av 1970-talet började de även bygga ateljéer för skapande material och inrätta en ny funktion, ateljeristan, för att värna om den konstnärliga och estetiska kreativiteten. Samtidigt började de undersöka olika material väldigt noga – samt se på och tala om miljön som en pedagog.

Grundkurs pedagogisk dokumentation.jpg

PEDAGOGISK DOKUMENTATION & PROJEKTERANDE ARBETSSÄTT

I Reggio Emilia har man utvecklat ett verktyg, pedagogisk dokumentation, som möjliggör en ständig utveckling av det pedagogiska arbetet, och "progettazione", som är ett projektinriktat arbetssätt för att barn och elever ska få chans att fördjupa sig i sitt utforskande. Man kan säga att pedagogisk dokumentation och "progettazione" är ömsesidigt beroende av varandra.

Introduktion i pedagogisk dokumentation samt De hundra språken genrebild.jpg

"DE HUNDRA SPRÅKEN"

”De hundra språken” – efter en dikt av Loris Malaguzzi där han talar om barns många olika uttryckssätt och vikten av att barn får använda dem och förbinda dem – är förmodligen den del som gjort Reggio Emilias pedagogiska filosofi mest känd över världen. Att barn måste få uttrycka sig med bilder, dans, matematik, teater, lera, musik och mycket mera.

estetiken konferens Ebba Theorell.jpg

ATELJÉER OCH ATELJERISTOR

Estetiskt skapande är en viktig kunskapsväg i Reggio Emilia. På varje kommunal förskola finns det en ateljé där barnen har stora möjligheter att skapa och forska tillsammans med ateljeristan och pedagogerna.

familjesamverkan genrebild om oss liten puff.jpg

FÖRÄLDRASAMVERKAN

I Reggio Emilia talar man om betydelsen av att bygga en familjeallians med barnens familjer kring barnets och barngruppernas lärande. Samtidigt understryker man vikten av att skilja på hemmets och skolans uppgifter. Inte minst för att man erkänner varje familjs rätt till sitt eget sätt att leva. I Sverige har många förskolor och skolor i dialog med Reggio Emilia också omprövat sin syn på barnens familjer, i riktning mot att se dem som viktiga samarbetspartners.