Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Ateljéer och ateljeristor

2023-01-27

Ateljéerna är viktiga platser som finns på varje kommunal förskola i Reggio Emilia. I ateljéerna har barnen stora möjligheter att skapa och forska på olika sätt, med dans, färger, musik, lera, ljus, drama ... Ateljeristorna är de som bistår och samarbetar med barnen och de andra pedagogerna i det estetiska skapandet på förskolorna.

Estetiskt skapande är en viktig kunskapsväg i Reggio Emilia. Det handlar inte om att barnen ska bli konstnärer utan att barn lär sig på så många olika sätt. Ju fler estetiska sätt barn får chans att uttrycka sig på desto större chans har de att lära sig ”se”, vilket Malaguzzi påpekade inte bara handlar om att se med ögonen utan är ett sätt att lagra tänkandet, sortera, reflektera eller betrakta tingen annorlunda. Därför är ateljeristan så betydelsefull, (se mer nedan om ”de hundra språken”).

Utbildningar och artiklar

Här finns mer att läsa om Reggio Emilias pedagogiska filosofi