Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vi fortbildar pedagoger och utvecklar svensk förskola. Läs mer om våra utbildningar, kurser och föreläsningar.

KLICKA HÄR

Vad letar du efter?

Våra produkter

 • Formulera - Bild och projekt i förskolan Författare: Karin Furness Svenska | Häftad | Utgiven 2017
  462:-
 • Kraft, form, transformationer. Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek Ny! Författare: Ebba Theorell Svenska | Doktorsavhandling Häftad | Utgiven 2021 Ebba Theorell har under många år nyfiket närmat sig barns krigslekar efter att först ha oroats över och skrämts av dem, likt så många andra vuxna – inte minst pedagoger och föräldrar – vilka därmed ofta bemöter dessa lekar dem med misstänksamhet, ointresse och aggression. Vad är det egentligen som fascinerar barnen så mycket i dessa lekar att de trots detta motstånd ändå fortsätter att leka dem, generation efter generation, började Ebba att fråga sig och under sina doktorandstudier undersöka om det finns – och i så fall vad – något som går förlorat när vuxna så ensidigt dömer ut dessa lekar? Medan tidigare forskning har lyft både positiva och negativa effekter av krigslek i relation till små barns aggressiva beteenden så har Ebba Theorell undersökt och analyserat med hjälp av estetiska perspektiv som rörelse och dans vilka estetiska dimensioner som kommer till uttryck i små barns krigslek, framför allt pojkar mellan 3-9 år. Ebba Theorells avhandling har också "prisats" av Skolportens Lärarpanel som deras favorit med motiveringen: ”Ebba Theorells avhandling ger en tankevända i kunskapen om pojkars krigslek. Genom att använda dansteori gör hon om det sätt som krigslek kan uppfattas, tolkas och kontextualiseras. Avhandlingen öppnar dörren till de estetiska ämnenas didaktik på ett roligt och oväntat sätt och visar att forskning kan förändra tankemönster” Avhandlingen finnas nu att beställa som fysisk bok på Reggio Emilia Institutets hemsida (förutom den digitala utgåva som finns tillgänglig i digitala arkivet Diva). Ebba Theorell är doktor och adjunkt på Stockholms universitet, och ateljerista som tidigare har hållit i Reggio Emilia Institutets ateljeristautbildning.
  160:-
 • Tidsmaskin, spindelnät och streckkoder Författare: Christina Dackéus och Karin Furness Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2007
  94:-
 • Delaktighet Författare: Francoise Dubois, Harold Göthson, Ingela Söderholm Svenska | Häftad | Utgiven 2019 Det här är en bok som visar varför förskolor och skolor måste jobba med delaktighet och hur man kan göra det genom att förbinda förskolans och skolans demokratiska uppdrag med barns och lärares vardag. Författarna bjuder på många igenkännbara vardagsexempel från förskola och skola, vilka de sedan tar sig an med olika reflektionsanalyser. Ett reflekterande som även gör läsaren delaktig, inte minst inför hur man kan jobba vidare med detta i den egna praktiken.
  325:-
 • Kunskapande Författare: Susanne Talle, Catharina Hansson, Elisabeth Hernström Svenska | Häftad | Utgiven 2021 ”Äntligen! Ända sedan jag och pedagogerna på min grundskola besökte förskoleklassen i Hammarbyskolan hösten 2018, har jag väntat på att boken skulle bli klar”, skriver Erika Björklund, rektor, pedagogista och författare om denna bok för Modern Barndom. Författarna Susanne Talle, Catharina Hansson, Elisabeth Hernström har under många år arbetat i förskoleklass varifrån de här rikligt delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring att bedriva ett förändringsarbete mot utforskande arbetssätt i skolan. Och de lyckas verkligen visa – vilket Erika Björklund också lyfter fram i sin recension – hur de: "tänker om sin praktik och hur de gör praktik av sina tankar. Det är ett grepp som verkligen fungerar för att visa hur struktur och planering är förutsättningar för kreativitet och delaktighet. Jag tror att det är särskilt viktigt när skolan ska möta förskolans tradition och kultur att få ta del av exempel på att det inte är en motsättning med förberedelser, mål och syfte för att kunna skapa en undervisning som tar tillvara på barnens tankar och teorier". Detta är en bok som vänder sig till yrkesverksamma både i förskola och skola och som verkligen kan bidra till att de kan bygga den bro av kontinuitet och progression mellan förskola och skola som alla barn har rätt till.
  325:-
 • Digitalt meningsskapande i förskolan Författare: Erika Kyrk Seger (redaktör) Svenska | Häftad | Utgiven 2020 I antologin Digitalt meningsskapande i förskolan delar förskollärare, pedagogistor, ateljeristor och forskare med sig av sina erfarenheter av digitalt meningsskapande i förskolan (där många av dem också är verksamma i Reggio Emilia-inspirerade förskolor). Här handlar det egentligen inte om tekniken – i alla fall inte i form av enkla digitala tips, appar eller andra quick fix som många vill sälja på föräldrar och förskolor idag – utan om hur, när och varför (de didaktiska frågorna) som digitala verktyg verkligen kan fördjupa lärandet i förskolan. Författarnas olika praktik- och forskarerfarenheter kring hur man kan arbeta reflekterande, meningsskapande och lärande med digitala verktyg tillsammans med förskolebarn, men också med kollegor, familj och samhälle gör denna antologi till en viktig bok. Dessutom med längre livslängd än många digitala verktyg har.
  368:-
 • Ett barn har hundra språk Författare: Barsotti, Wallin, m. fl. Svenska | Häftad | Utgiven 1981 En introduktion till verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, publicerad i samband med den första utställningen på Moderna Museet i Stockholm år 1981. Den sociala och politiska bakgrunden beskrivs och boken innehåller också intervjuer med ledningspersonal och föräldrar, förutom beskrivningar av den pedagogiska verksamheten.
  197:-

Reggio Children Message For Peace Liten Puff 320X213

MED HOPP OM FRED

Det som nu sker i Ukraina har återigen aktualiserat vikten av att vi, oavsett var vi finns i världen, tar ställning för alla barns rättigheter. Rätten till att leva ett liv fyllt med hopp, lek och utbildning. Reggio Emilia institutet stödjer kontinuerligt UNICEF och Röda korset ekonomiskt. Just nu har vi valt att rikta vårt bidrag till barn och familjer i Ukraina.

Uppdragsutbildning Konsulter Liten Puff 1 2021

UPPDRAGSUTBILDNING

Vi är övertygade om att fortbildning är det viktigaste verktyget i strävan mot en likvärdig förskola. Vi skräddarsyr utbildningar för förskolor, skolor, stadsdelar och rentav hela kommuner. Välj den utbildning som passar er bäst: kurser, processutbildningar, föreläsningar, pedagogisk handledning eller processledning. Läs mer här.

MB Nr 3 2022 Om Slag Liten Puff 320X213

PRENUMERERA PÅ VÅR TIDNING MODERN BARNDOM

Vår tidskrift Modern Barndom utkommer med 4 nr om året och går att prenumerera på. Modern Barndom ges ut åt alla Reggio Emilia-inspirerade förskolor i Sverige. Den vänder sig till alla som vill bli utmanade i sitt pedagogiska arbete och tänkande – och för alla nyfikna på Reggio Emilias pedagogiska filosofi och praktik i Sverige och i världen.