Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Uppdragsutbildning

Reggio Emilia Institutet skräddarsyr utbildningar för förskolor, skolor, stadsdelar och hela kommuner. Vi ger kurser, föreläsningar, pedagogisk handledning och processledning. Vi kommer till er och genomför utbildningen där det passar er. De allra flesta av våra konsulter är verksamma som pedagoger eller pedagogiska ledare på förskola eller skola. Det innebär att innehållet är direkt kopplat till svenskt praktiskt pedagogiskt vardagsarbete som ställs i relation till den syn på barn och lärande som praktiseras i Reggio Emilia i Italien.

Intresserad av digital fortbildning? Kontakta vd Greger Rösnes, greger.rosnes@reggioemilia.se.

Hör av er till oss så skapar vi en fortbildning som passar er.

Exempel på uppdragsutbildningar

  • Föreläsningarna i vårt program går att genomföra som uppdragsutbildning hos er. Våra föreläsare kommer ut till er och ger föreläsning på plats. Här nedan hittar du exempel på våra föreläsningar.

  • Reggio Emilia Institutet har en rikt utrustad ateljé på Kungsholmen i Stockholm, där vi kan erbjuda många olika slags workshoppar. Ateljén är en plats där hand och tanke får mötas genom praktiskt arbete i olika former av analoga och digitala tekniker (lera, teckning, målning …) samtidigt som man får reflektera över skapandet. Workshopparna leds av Reggio Emilia Institutets kunniga konsulter inom förskola, ateljékultur och 100-språklighet.

     

  • Många är intresserade av arbetet med pedagogisk dokumentation. Vi erbjuder både en grundkurs, där vi blandar teori med praktiskt arbete i förskolors/skolors vardag, och fortsättning eller fördjupning på grundkursen.

  • Vi ser miljön som en tredje pedagog. Miljön skall stimulera och inspirera barnen. Rum som utmanar och uppmuntrar till utforskande och kunskapsskapande. En miljö som skapar möten, kommunikation, lek, utforskande och lärande.

  • I vår fortbildning med ”100 språk” arbetar vi praktiskt med till exempel lera, teckning och måleri.

  • Vi tolkar världen genom våra fem sinnen – och genom våra berättelser. Hur gör vi våra pedagogiska ”berättelser” mer synliga och kommunikativa? I arbetet med pedagogisk dokumentation ingår att kunna presentera det man dokumenterat så att andra kan förstå det för att kunna gå i dialog med det.

  • I samarbete med kommunala och privata förskolor i Stockholm, men även runt om i landet, erbjuder vi studiebesök på Reggio Emilia-inspirerade förskolor.

  • Inom det ganska vida begreppet "digitala verktyg" håller vi nu på att utarbeta workshops, handledning och föreläsningar. Det digitala står här som ett komplement till exempelvis berättande, genom dokumentationer, eller i relation till barnen och förskolans miljöer.