Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Uppdragsutbildning

Vi tror att fortbildning är det viktigaste verktyget i strävan mot en likvärdig förskola. Reggio Emilia Institutet skräddarsyr utbildningar för förskolor, skolor, stadsdelar och hela kommuner. Vi kommer till er och genomför den utbildning som passar er bäst: kurser, processutbildningar, föreläsningar, pedagogisk handledning eller processledning. Våra konsulter är pedagoger eller pedagogiska ledare på förskola eller skola. Det innebär att innehållet alltid är direkt kopplat till svenskt praktiskt pedagogiskt vardagsarbete i relation till både den svenska läroplanen och den syn på barn och lärande som praktiseras i Reggio Emilia i Italien.

Kontakta VD Greger Rösnes, greger.rosnes@reggioemilia.se.

Våra fortbildare

  • Reggio Emilia Institutets fortbildare/konsulter är alla erfarna föreläsare, kursledare och handledare – inte minst i processledning. Det som gör våra fortbildare särskilt unika och uppskattade är också att de har egen erfarenhet av och i de flesta fall också är verksamma i en praktik som pedagoger, förskollärare, pedagogiska handledare, ateljeristor eller rektorer. Här är ett axplock av de 40 konsulter som gör uppdrag åt Reggio Emilia Institutet:

Exempel på uppdragsutbildningar

  • Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån förskolans läroplan.

  • I Reggio Emilias kommunala förskolor, och hos oss som inspireras av dem, är det viktigt att skapa miljöer och erbjuda material som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande. Miljön är en viktig del av undervisningen och den skapar möten, kommunikation, lek och lärande. Miljön som en tredje pedagog är en organisationsfråga, inte endast när det gäller rummens utformning och materialen, utan även i hur vi organiserar tid och arbetslag.

  • Den svenska Reggio Emilia-inspirationens ateljébegrepp rymmer dimensioner där den konstnärliga processen och det estetiska uttrycket kopplas till barns lärande och utveckling i undervisningen. Ateljén blir som en del i ett utbildningssystem. Men estetik i förskolan och skolan handlar också om omsorg: om att vi alla, vuxna, barn och elever, måste trivas och vilja vara i skolan och förskolan.

  • Även ett-, två- och treåringar har rätt till att arbeta med estetiska uttrycksätt och ett undersökande av och med de 100 språken. Ofta känner de pedagoger som arbetar med förskolans yngsta att fortbildningar riktar sig mot de äldre barnen. Vi erbjuder fortbildning där det projektinriktade arbetet med pedagogisk dokumentation är i fokus, även med de allra yngsta barnen.

  • Reggio Emilia Institutet har en rikt utrustad ateljé på Kungsholmen i Stockholm, där vi kan erbjuda många olika slags workshoppar. Ateljén är en plats där hand och tanke får mötas genom praktiskt arbete i olika former av analoga och digitala tekniker (lera, teckning, målning …) samtidigt som man får reflektera över skapandet. Workshopparna leds av Reggio Emilia Institutets kunniga konsulter inom förskola, ateljékultur och hundraspråklighet.