Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Skrifter

Välkommen till Reggio Emilia Institutets webbbutik. Här finner ni böcker, tidskrifter, rapporter och DVD-filmer med anknytning till Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta innehåller titlar från vår egen förlagsverksamhet, från Reggio Children samt annat material som rör vårt område. Notera att en faktureringsavgift à 50 kr tillkommer på beställningar understigande ett värde av 150 kr samt att portokostnad alltid tillkommer till priset. Materialbeställningar skickas normalt inom en vecka. 

Faktura skickas separat digitalt inom 30 dagar. Gör du en beställning med en privat e-postadress? Tänk på att fakturan kan hamna i skräpposten.

Sommaruppehåll: Beställ senast 20 juni

Reggio Emilia Institutet har sommarstängt 24 juni till och med 5 augusti. Sista datum att beställa litteratur och material innan sommaruppehållet är 20 juni. Materialutskick återupptas när vi är tillbaka efter den 5 augusti.

Skrifter

 • OM ateljékultur & 100-språklighet

  En utgåva i Reggio Emilia Institutets skriftserie Modern Barndom "OM"

  194 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: innehållsredaktör Maria Pelle-Bäck, med fler författare...

  Svenska | Utgiven 2022

  I denna OM-skrift delar ateljeristor och konstnärer, men också pedagogiska ledare med sig av sina kunskaper, erfarenheter, tankar, praktikexempel och forskning om 100-språkligt arbete, estetikens roll, estetiska lärprocesser, och ateljéernas, ateljékulturens och ateljeristornas viktiga...
 • 110 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Istituzione i kommunen Reggio Emilia...

  Svenska | Utgiven 2017

  Arbetsdokument för verksamheten på de kommunala förskolorna (det italienska originalet) är skriven för att ge föräldrar i staden Reggio Emilia information om förskolornas organisation på alla plan, både i sin helhet, men också i...
 • 60 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Istituzione i kommunen Reggio Emilia...

  Svenska | Utgiven 2012

  Reggio Emilias kommunala förskolors första officiella dokument, ett slags läroplan. En tunn skrift (22 sidor) som sätter förskolornas mest grundläggande arbetsinriktning och värden på pränt. Den tar upp förskolornas identitet och målsättning, principer för...
 • Bagarmossen och världen

  Barnen på förskolan Solbacken Syd i Bagarmossen utforskar sin hembygd

  180 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Författare: Del ur projektet ”Barnens tankar syns i Bagarmossen 2015-2017”, samt Karin Furness (text) och Christina Dackeus (bild)...

  Svenska, engelska, spanska, arabiska, portugisiska och persiska | Spiralbunden| Utgiven 2019

  För barnen som går på förskolan Solbacken Syd är Bagarmossen deras hem och hembygd. Men deras välbevarade 1950-talsförort i Stockholm är också en mångkulturell stadsdel – och del av världen som inbegriper barnens och...
 • Dansant

  Vackert vänskaplig rörelseforskning i förskolan

  290 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Christina Dackéus, Ann Engström och Karin Furness...

  Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2014

  Ta vilken lokal som helst. Dansa i stora eller små grupper alla tider på dagen. Dansa många gånger. Detta och mycket mer har förskolorna i Skarpnäck gjort under flera års tid. Nu delar de...
 • Formulera

  Sinnlig och gemensam erfarenhet i förskolan formulerad i poetiska språk och estetiska uttryck

  150 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Christina Dackéus, Ann Engström och Karin Furness...

  Svenska | Spiralbunden| Utgiven 2011

  I Skarpnäcks stadsdel i Stockholm har man arbetat medvetet kring språket och utarbetat en speciell språkplattform. Denna språkplattform, Formulera, visar på hur man med hjälp av språk och kommunikation i ett ständigt vardagsforskande kan...
 • 150 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Redaktör: Maria Herngren...

  Svenska | Utgiven 2015

  Här finns de sex uppskattade föreläsningar som Loris Malaguzzi höll för svenska pedagoger 1987–1993. Professor emerita Gunilla Dahlberg har bland annat sagt så här i Modern Barndom nr 4/11: ”enligt mig är nog det...
 • OM barnsyn, kunskapssyn och lärande

  En utgåva i Reggio Emilia Institutets skriftserie Modern Barndom "OM"

  30 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Gunilla Dahlberg...

  Svenska | Utgiven 2002

  Reflektioner kring barnet och pedagogen som medkonstruktörer av kunskap och kultur. Gunilla Dahlberg, professor vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet, diskuterar begreppen barnsyn, kunskapssyn och lärande. Denna text presenterades första gången...
 • OM Demokrati

  En utgåva i Reggio Emilia Institutets skriftserie Modern Barndom "OM"

  120 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Birgitta Kennedy, Sonja Lundmark och Elin Mellerstedt...

  Svenska | Utgiven 2012

  En skrift med samlade artiklar kring frågor om demokrati och delaktighet i allmänhet men med utgångspunkt kring i synnerhet pedagogik. Barnens perspektiv lyfts fram med berättelser om hur de bidragit till att förändra sin...
 • OM de yngsta barnens utforskande i förskolan

  En utgåva i Reggio Emilia Institutets skriftserie Modern Barndom "OM"

  162 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Lovisa Sköldefors, Anna Gustafsson, Anne Wahlgren, Karin Furness, Sara Hvit, mfl...

  Svenska | Utgiven 2021

  I denna OM-skrift delar förskollärare, pedagogistor, bildlärare, ateljeristor och en universitetslektor med sig av sina erfarenheter av de yngsta barnens utforskande i förskolan och hur man som pedagog kan arbeta med detta. Texterna –...
 • OM miljön som den tredje pedagogen i förskolan

  En utgåva i Reggio Emilia Institutets skriftserie Modern Barndom "OM"

  150 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Harold Göthson m. fl....

  Svenska | Utgiven 2017

  ”Våra förskolor är viktiga samhällsbyggnader och det är spännande att förskolans egen läroplan betonar den fysiska miljöns betydelse för barns lärande. Men eftersom den inte utvecklar detta återstår det för oss som vill vara...
 • OM pedagogisk dokumentation

  En utgåva i Reggio Emilia Institutets skriftserie Modern Barndom "OM"

  150 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Malin Kjellander...

  Svenska | Utgiven 2012

  Reggio Emilia Institutets skrift om Pedagogisk dokumentation. Redaktören Malin Kjellander, pedagogista i Skarpnäck och en av Institutets uppskattade föreläsare i ämnet, har här valt ut såväl praktiskt handfasta texter som teoretiskt analyserande artiklar av...
 • OM Vygotskijs kulturhistoriska psykologi

  En utgåva i Reggio Emilia Institutets skriftserie Modern Barndom "OM"

  80 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Leif Strandberg...

  Svenska | Utgiven 2005

  Leg. psykolog Leif Strandberg skriver om några av de begrepp där den ryska psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) perspektiv kan tjänstgöra som verktyg för vårt handlande och tänkande. Särskilt lyfter han fram Vygotskijs tankar om...
 • Rumstera mera

  Innemiljö och projektarbete för förskolans yngre barn, 1-3 år

  366 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Karin Brandt Weiss, Maria Kozlowska, Anna Wallström Corvalàn, Karin Furness, Christina Dackéus...

  Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2019

  Denna vackra bild- och innehållsrika bok är fylld av exempel från de kommunala förskolorna i Skarpnäcks stadsdel under 2017-18. Titeln Rumstera syftar på ”barn och lärare som laborerar och aktivt undersöker rummets och materialens potentialer...
 • Rådjurets återfödelse till toner av mögelmusik

  Verkstadsarbete, projekt och organisation

  180 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Christina Dackéus och Karin Furness...

  Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2008

  20 stycken femåriga barn, 13 pojkar och 7 flickor, på Äventyrets förskola i Bagarmossen i Stockholm är huvudaktörerna i detta "Rådjursdrama" som startade då några förskolebarn hittade ett dött rådjur i skogen. Deras familjer...
 • Spindelblomman

  små barn undersöker och finner samband

  240 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Christina Dackéus och Karin Furness...

  Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2010

  "Den tunga isballongen och elden som försvann" - ett arbete om kontraster, associationer och motsatser, "Spindelblomma och ormstaket" - ett arbete med 2-3-åringar kring tecken, symboler och kommunikation, "Vardagens dramatik" - ett projektarbete om...
 • Tidsmaskin, spindelnät och streckkoder

  Att utveckla verkstadens innehåll och organisation

  100 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Christina Dackéus och Karin Furness...

  Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2007

  En skrift om kommunikation, möten och lärande i verkstadsarbetet byggt kring ett utvecklingsarbete om innemiljö från förskolan Fyrbåken i Skarpnäcks stadsdel. Arbetets avsikt var att förfina verkstaden som en plats för lekfullt lärande möten...
 • Vandrande pinnen och timjandjungeln

  Pedagogisk dokumentation: Sinnligt och digitalt undersökande av småkrypens livsvärldar

  110 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Karin Furness och Karin Brandt-Weiss, tillsammans med pedagoger...

  Svenska | Spiralbunden | Utgiven 2018

  I denna skrift (en miniversion, liggande C6, i förhållande till Skarpnäcks tidigare skrifter) får vi följa 4-6-åringar på förskolan Långe Eriks avdelning Havsörnen i Skarpnäck, Stockholm, när de både sinnligt och digitalt utforskar insekters...
 • 100 sek

  Inkl. moms

  Lägg i kundvagn


  Författare/Ansvarig utgivare: Kerstin Lagrell...

  Svenska | Häftad | Utgiven 2002

  En rapport om vad Reggio Emilia-inspiration kan innebära för pedagoger i den svenska grundskolan. Uppsatsen behandlar dels barnens skrivutveckling, dels det förhållningssätt till elevernas skrivinlärning som Lagrell har velat utveckla. Syftet formuleras som en...