Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Utbildningar i Italien

Reggio Emilia Institutet arrangerar tillsammans med Reggio Children, en gång per år, ett veckoseminarium i Reggio Emilia. Vid sidan av vårt årliga veckoseminarium i maj varje år kan Reggio Emilia Institutet som komplement erbjuda även kortare seminarium på plats i Reggio Emilia för mindre i förväg definierade grupper.

Utbildningar i Italien

 • Reggio Emilia Institutet arrangerar tillsammans med Reggio Children, en gång varannat år, ett fördjupningsseminarium i Reggio Emilia.

  Reggio Children är ett internationellt centrum i staden Reggio Emilia i Italien, som startades 1994 för att försvara och främja barns rättigheter och potentialitet. Det skapades med avsikt att värdera och skydda Reggio Emilias förskolor och småbarnsförskolor, kända i Italien och över hela världen som Reggio Emilia approach ®


  Fördjupningsseminariet är öppet för deltagare från de nordiska länderna som har genomgått Reggio Emilia institutets pedagogista-, ateljerista-, eller pedagogutbildning eller har annan erfarenhet av Reggio Emilia inspirerat arbete. Fördjupningsseminariet blir på detta sätt ett nordiskt möte, samtidigt som det är ett möte mellan Norden och Italien.

 • Vid sidan av vårt årliga veckoseminarium kan Reggio Emilia Institutet som ett komplement nu erbjuda kortare seminarium på plats i Reggio Emilia för mindre grupper. Tillsammans med Monica Gandini, för Gandini Guiding och Reggio Children, lägger vi upp ett program med besök på Loris Malaguzzi Centret, föreläsningar och studiebesök på förskolor i Reggio Emilia.

 • Reggio Emilia Institutet arrangerar tillsammans med Reggio Children, en gång per år, ett Veckoseminarium i Reggio Emilia.

  Reggio Children är ett internationellt centrum i staden Reggio Emilia i Italien, som startades 1994 för att försvara och främja barns rättigheter och potentialitet. Det skapades med avsikt att värdera och skydda Reggio Emilias förskolor och småbarnsförskolor, kända i Italien och över hela världen som Reggio Emilia approach ® 

  Veckoseminariet är öppet för deltagare från nordiska länder och blir på detta sätt ett nordiskt möte, samtidigt som det är ett möte mellan Norden och Italien.