Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Bild 1: Barnbibliotekarierna Eva Öhgren och Rose-Marie Nilsson i Reggio Emilia. Bild 2: Barnavdelningen på Blackebergs bibliotek. Bild 3: Vällingby bibliotek. Bild 4: International Loris Malaguzzi Center och "lejontorget" i Reggio Emilia.

"För oss är förskolan en jätteviktig samarbetspartner"

2019-11-07

Reggio Emilia Institutet arrangerar tillsammans med Reggio Children, en gång per år, ett veckoseminarium i Reggio Emilia. Veckan innehåller föreläsningar, studiebesök och seminarier och ger en helhetsbild av den pedagogiska verksamheten. Det är en unik möjlighet till fortbildning för pedagogisk verksamhet. Deltagarna är alltifrån pedagoger och chefer till politiker – och som vi på senare år blivit varse även barnbibliotekarier!

– Vi åkte först och främst för att vi ville få bättre insyn i förskolornas arbete. Lära oss mer om pedagogiken, hur det fungerar på förskolorna och klura på: kan man ta med sig något från den pedagogiken in i vår verksamhet? Eller gör vi redan saker som påminner om den?

Rose-Marie Nilsson är barnbibliotekarie på Vällingby bibliotek, en förort 17 tunnelbanestationer med grön linje från T-Centralen i Stockholm. I maj 2019 deltog hon och kollegan Eva Öhgren, också barnbibliotekarie men huvudsakligen stationerad på Blackebergs bibliotek, två stationer närmare city, på veckoseminarium i Reggio Emilia. Eva berättar:

Vi hade läst om tidigare studiebesök på hemsidan och då sett att man haft föreläsningar om torget som metafor och barnens delaktighet i närsamhället. Det var väldigt intressant eftersom vi alltid försöker tänka på barnen när vi planerar. Det är bra att få större förståelse för förskolorna, de olika förutsättningarna, i arbetet med programmet och utställningar.

Eva och Rose-Marie arbetar uteslutande med fokus på barn 0-6 år. Som underlag för resan hade de medel tilldelat från Margit Lamms Minnesfond.

Margit Lamm var en svensk barnbibliotekarie som lämnade efter sig en donation, ur vilken medel kan sökas vid två tillfällen per år och som: ”ger barn- och ungdomsbibliotekarier vid Stockholms stadsbibliotek möjligheter att utomlands samla kunskaper, erfarenheter och inspiration i sin yrkesverksamhet”. 

– Vi fastnade båda jättemycket för hur alla i personalen på förskolorna i Reggio Emilia jobbar så målmedvetet kring pedagogiken, säger Rose-Marie. Det hade varit jättebra om vi hade kunnat applicera det på biblioteket. Att få med sig alla i vårt bibliotekstänk: lokalvårdare, IT-värdar, extraarbetare som jobbar med bokuppsättning… 

Eva Öhgren fyller i:

– Främst att ha en gemensam blick, med utgångspunkt i barns delaktighet, för att få och se ur barnperspektivet. 

– Också det här med att personalen lärde av varandra, säger Rose-Marie. Det var mycket fortbildning på plats. Det har vi också haft i perioder på biblioteken, men det finns inte så mycket utrymme för det längre i vår verksamhet.

–  Men det är en viktig tanke, det kollegiala lärandet, fortsätter Eva. Det var inspirerande att se hur de var så intresserade av alla som kom som nya på förskolorna, av personal, föräldrar  –  och barnen givetvis! Det här med: ”Vad har du för historia? Vad kan du tillföra?” Att man verkligen var intresserad av den personen. Det skulle man i biblioteksverksamheten komma långt med. Ju fler som kan olika saker, desto mer blir det för alla.

Tips om veckoseminarium hade de också fått från bibliotekariekollegor som ett par år tidigare deltagit. Då för inspiration till utformningen av Luma bibliotek i Sickla, ett bibliotek vars barnavdelning är i barnens ögonhöjd och skapat i samarbete med barn i olika åldrar. Rose-Marie berättar:

Vi var väldigt imponerade av miljöerna på förskolorna. Det var mycket tankekraft bakom dem, att rummet är så föränderligt. Där har vi stor utvecklingspotential, men då krävs ekonomiska resurser, även om man kan göra mycket på egen hand.

Både Vällingby och Blackebergs bibliotek är sedan länge etablerade bibliotek. Vällingbys invigdes 1956 och är ritat av Sven Backström och Leif Reinius specifikt för biblioteksverksamhet. Det är en vacker byggnad, med en rejäl takhöjd och akustik därefter.

– När det byggdes fanns ingen barnavdelning alls, berättar Rose-Marie. Och i ett sådant här gammalt hus brottas man med hur rummet är. Vi skulle vilja göra jättemycket och förändra miljöerna till det bättre. Som att ha en ateljé, men då ska det dras in vatten för att kunna tvätta händerna… På ett biliotek ska det hända många saker, och då krävs det att ett beslut om en satsning tas uppifrån.

–  En ateljé måste också ha personal som kan inspirera barnen, fyller Eva i. Det skulle vara jättehärligt om man som i Reggio Emilia kunde vara ett team med olika bakgrund.

I researcharbetet med den här texten är tydligt att biblioteken i Stockholm har det tufft. Såväl Blackebergs bibliotek som Lumas hemsidor har informationstext om att biblioteket dessvärre kommer behöva ha stängt någon helg på grund av personalbrist. Inför intervjun har Modern Barndom meddelats om att vi har max 50 minuter på oss. Sedan måste Rose-Marie byta av sina kollegor igen. På grund av sjukdom är det kort om folk och alla bibliotek i hela staden har vikariestopp. 

–  Vi har inte de ekonomiska förutsättningarna att göra stora förändringar, det ligger inte på vår nivå, säger Eva. Men vi kan ta med oss inspirationen, det kompetenta barnet, delaktigheten och försöka få samförstånd i personalgruppen. 

En reflektion de gjorde i Reggio Emilia var att samarbetet förskolorna och biblioteken emellan inte var lika självklar. I Sverige arbetas med förskolebibliotek, aktiviteter på bibliotek riktade mot förskola och utställningar där förskolebarn får visa sina verk.

– För oss är förskolan en jätteviktig samarbetspartner. Skolorna har skolbibliotek men för förskolorna är det ofta vi som är deras bibliotek. Nu står det också i den nya läroplanen på ett annat sätt om att man ska satsa på högläsning.

Rose-Marie Nilsson fortsätter genom att berätta om en annan idé:

–  Vi hade en tanke när vi kom tillbaka från Reggio, och var jättepeppade, om att vi skulle kontakta ateljeristor som vi vet jobbar i närheten, i Vällingby och Blackeberg, om att inleda ett samarbete kring läsning och böcker. Barnen skulle bland annat få göra konstverk som kunde tryckas upp på vykort, som ett ytterligare sätt att låta barnen ta plats i det offentliga rummet…

– Det går i linje med synsättet i Reggio Emilia med, säger Eva. Att barnen ska ha en central plats, inte bara i pedagogiska sammanhang utan även på en politisk, kulturell och social basis.

Text och bild: Elin Mellerstedt

Läs mer

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola