Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vi inspirerar pedagoger

Reggio Emilia Institutet erbjuder utbildningar, kurser, material, handledning och pedagogisk utveckling genom bland annat olika projekt och pedagogisk dokumentation. Sedan 1993 är vi en mötesplats för Reggio Emilia-inspiration i Sverige.

 

REI Logga Stor Puff 500X213

REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1993.

Stor Puffbild Vår Vision

VÅR VISION

Reggio Emilia Institutet ska vara en mötesplats för välkomnande och lyssnande. Där ska vi ta tillvara och skapa engagemang och förbindelser för alla som vill undersöka och verka för hur barn och ungas potentialer och rättigheter kan bidra till ett demokratiskt världsmedborgarskap som en rättighet för alla.

vår organisation.jpg

VÅR ORGANISATION

Reggio Emilia Institutet består av en ekonomisk förening och ett aktiebolag, som driver en affärsverksamhet med såväl öppna utbildningar som uppdragsutbildningar, vilket möjliggör institutets satsning på olika praktikutvecklande projekt.

Hållbar Framtid Ett Nationellt Nätverk Stor Puff Hemsidan 500X213

HÅLLBAR FRAMTID – ETT NATIONELLT NÄTVERKSPROJEKT

Världen behöver en ny berättelse där lusten och hoppet är starkt. Reggio Emilia Institutets nationella nätverksprojekt "Hållbar framtid" samlar förskolor och skolor, pedagoger och pedagogiska ledare över hela landet för att arbeta med detta.

kula genrebild miljö som den tredje pedagogen utbildningar.jpeg

REGGIO EMILIA-INSPIRATIONEN I SVERIGE

Det finns många förskolor och även skolor som arbetar Reggio Emilia-inspirerat i Sverige idag. Hur många de är finns det dock inga uppgifter om eftersom denna pedagogiska filosofi inte är en metodik utan handlar om barnsyn och syn på lärande och demokrati vilket ständigt måste arbetas vidare med och därför inte går att mäta och certifiera.

Puff Reggio Emilia Inspiration I Grundskolan 500X213

REGGIO EMILIA-INSPIRATION I GRUNDSKOLAN

Sedan 2006 har vi arbetat med olika utvecklingsprojekt i grundskolan. Med våra utvecklingsprojekt här har vi velat se vad ett Reggio Emilia-inspirerat tillägg kan innebära, genom att undersöka vilka utmaningar och möjligheter det kan ge.

Bildkurs.jpg

REGGIO EMILIA INSTITUTETS ATELJÉ

I Reggio Emilia Institutets lokaler på Kungsholmen i Stockholm har vi en stor, ljus och rikt utrustad ateljé!

Unknown-3.jpeg

MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutets tidning Modern Barndom för dig som är nyfiken på Reggio Emilia-inspirationen, vill möta människor som arbetar Reggio Emilia-inspirerat och som vill bli utmanad i ditt pedagogiska arbete och tänkande.

Unknown.jpeg

REGGIO CHILDREN OCH INTERNATIONELLA KONTAKTER

Reggio Children är Reggio Emilias internationella centrum som samordnar och organiserar deras nationella och internationella utbyten med Reggio Emilia-inspirerade nätverk över hela världen. Mer om detta och om andra internationella nätverk, som det Nordiska nätverket, här.

Lm storpuff NY.jpg

LORIS MALAGUZZIS INSAMLINGSSTIFTELSE, 100-SPRÅKSPRISET & STIPENDIUM

Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse arbetar för att uppmuntra pedagoger som på ett förtjänstfullt sätt engagerar sig i Loris Malaguzzis och Reggio Emilias anda. Den mångåriga verksamheten och samarbetet med föräldrar och samhället runt barnen ska bidra till att synliggöra deras förmåga och rätt till utveckling.

utvecklingsprojekt.jpg

UTVECKLINGSPROJEKTEN

Reggio Emilia Institutet arbetar för att utveckla förskola och skola genom att låta institutets överskott gå till olika praktikutvecklande projekt. Föreningen driver sedan flera år projektet Hållbar framtid – ett nation allt nätverksprojekt (se mer om detta projekt under dess flik ovan).

Film stor puff.jpg

VÅRA FILMER

Här finns Reggio Emilia Institutets samlade filmer: Skolfilmen, som producerades inom ramen för vårt skolprojekt samt de fyra jubileumsfilmerna – om hundraspråklighet, miljön som den tredje pedagogen, pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia Institutets verksamhet – som producerades 2018, året då Reggio Emilia Institutet firade 25 år.

Border Crossing Om Oss Stor Puff

BORDERCROSSING

Bordercrossing – en utställning från Reggio Emilia i Italien – turnerar nu till olika kommuner i Sverige genom Reggio Emilia Institutet. Utställningen och ateljéerna bygger på ett samarbete mellan Reggio Emilia Institutet, Reggio Children och den kommun som beställer utställningen.

Stor Puffbild Om Oss FAQ

FAQ

FAQ eller FFF - Frequently Asked Questions eller Frekvent Frågade Frågor. Här hittar ni svar på vanliga frågor som Reggio Emilia Institutet får.