Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogista-, ateljerista- och pedagogutbildning/nätverk

Reggio Emilia Institutet genomför kontinuerligt längre fördjupningsutbildningar. Ansökningsperioden brukar påbörjas cirka fyra månader innan utbildningsstart då mer information kommer här om den aktuella utbildningen. Fram tills dess finns lite allmän information om de tre utbildningarna här.

Utbildningar

  • Pågående utbildning startade hösten 2019, i september. Nästa startar 2021. Ansökningsperioden är stängd. Ateljeristautbildningen vänder sig i första hand till konstnärer som vill utveckla sina kunskaper i att arbeta projektinriktat med barn. Utbildningen är inspirerad av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och deras mångåriga erfarenhet av ateljeristor.

  • Reggio Emilia Institutet har i mer än tjugofem år genomfört en mängd fördjupningsutbildningar för att utveckla hela organisationer. För att möta den stora efterfrågan efter att kunna fortsätta fördjupa och vidareutveckla det pedagogiska ledarskapet i Sverige fortsätter vi nu att skapa nätverk för förskolechefer, pedagogistor eller andra pedagogiska ledare. Två nätverk är igång i Stockholm, nu startar vi nätverk för södra Sverige i Helsingborg.

  • Pågående utbildning startade våren 2020. Ansökningsperioden stängde den 17 december 2019. Reggio Emilia Institutet har utbildat många pedagogistor sedan den första utbildningen startade för femton år sedan. En utbildning som hämtat sin inspiration från det pedagogiska ledarskapet, pedagogistan, i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

  • Pedagogutbildningen vänder sig till pedagoger som arbetar i barngrupp. Fokus för utbildningen ligger i att stärka pedagogerna i just denna roll, att vara pedagog bland andra pedagoger i arbetet med barnen, inte att bli handledare eller pedagogisk ledare. Pågående pedagogutbildning startade i september 2020. 

  • Kursen för verksamma ateljeristor syftar till att fördjupa den egna praktiken och att använda de expressiva språken på ett sätt som breddar innehåll och fantasi.