Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Allmänna villkor

Veckoseminarium i Reggio Emilia 2025, Italien 19–23 maj 2025 (exklusive resdagar)

2024-05-29

Här hittar du allmänna villkor för Veckoseminariet i Reggio Emilia, Italien 2025. Villkoren inkluderar information om vad som är inkluderat i kursavgiften, momsregler, researrangemang, villkor för anmälan, bekräftelse och betalning, avbokning samt information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Allmänna villkor för Veckoseminarium i Reggio Emilia 2025, Italien 19–23 maj 2025 (exklusive resdagar)

Arrangemanget sker i samarbete med Reggio Children, som är staden Reggio Emilias organisation för internationella kontakter.

Kursavgiften inkluderar:

 1. Konferensprogram för hela veckan med föreläsningar och studiebesök
 2. Hotell (del i dubbelrum) Tillägg för enkelrum.
 3. Frukost
 4. En middag
 5. Lunch måndag – fredag på Loris Malaguzzi centret
 6. Tolk i samband med föreläsningar och studiebesök
 7. Gemensam tackgåva

Moms

På grund av nya EU-direktiv har vi fått besked från italienska Skatteverket att alla utländskt etablerade bolag likställs med inhemska italienska företag ur ett skatteperspektiv, varför vi behövt momsregistrera oss i Italien och italiensk moms (22%) ska påföras våra tjänster som utförs och omsätts där. Företag etablerade inom EU kan under vissa förutsättningar ansöka om momsåterbetalning enligt EU direktiv 2008/09/EC.

Flygresan 

Ni ombesörjer resan själva. Ni kan ta hjälp av den resebyrå som vi samarbetar med. Kontakta oss för kontaktuppgifter till resebyrån.

Anmälan – Bekräftelse – Betalning

Anmälan är bindande och platserna reserveras i och med att Reggio Emilia Institutet bekräftar definitivanmälan.

Slutbetalning 4 april 2025, eller enligt slutfakturans förfallodatum.

Reggio Children tar emot besök från hela världen och måste därigenom formalisera samarbetet med olika grupper som deltar i veckoseminarier. Den överenskommelse som finns mellan Reggio Children och Reggio Emilia Institutet påverkar seminariets utformning vilket medför reglerade villkor, enligt följande:

Avbokning

Efter samråd med Reggio Emilia Institutet kan deltagare själv verka för att en annan deltagare tar dennes plats. Namnändring kan göras kostnadsfritt t o m den 1 februari 2025, därefter tillkommer en extra avgift.

Om platsen avbokas utan att ersättare kan hittas sker ingen återbetalning oavsett när avbokningen görs.

Återbetalning av inbetalade kursavgifter görs enligt nedan:

 • En deltagare, som avbokar platsen tidigare än 2 månader före veckoseminariets startdatum, får halva anmälningsavgiften återbetald under förutsättning att Reggio Emilia Institutet kan hitta ersättare till den avbokade platsen.
 • En deltagare som avbokar platsen när slutbetalning erlagts får återbetalning med 50 % av den resterande avgiften under förutsättning att Reggio Emilia Institutet kan hitta ersättare till den avbokade platsen.
 • En deltagare som avbokar platsen p.g.a. sjukdom får återbetalning med 70 % av den resterande avgiften mot uppvisande av läkarintyg, under förutsättning att Reggio Emilia Institutet kan hitta ersättare till den avbokade platsen.
 • Om Veckoseminariet måste ställas in p.g.a. omständigheter som står utanför Reggio Emilia Institutets kontroll återbetalas hela den resterande kursavgiften med avdrag för eventuella kostnader som Reggio Emilia Institutet har t ex genom avtal med underleverantörer.
 • Observera att separata avbokningsregler gäller för resedelen. Ovanstående gäller endast kursavgiften. 

GDPR – Så använder vi dina personuppgifter

Personuppgifter används av Reggio Emilia Institutet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Därtill kan vi komma att spara uppgiven mailadress för framtida utskick, som t.ex. inför våra egna fortbildningar. Vi sparar inte känsliga personuppgifter utan att få medgivande och överför inte personuppgifter till någon annan part.

I samband med Veckoseminarium i Reggio Emilia, delar vi med oss av nödvändiga personuppgifter till de underleverantörer som behöver ha dessa för att kunna genomföra arrangemanget. Det gäller samarbetande resebyrå, hotell och försäkringsbolag.

Alla deltagare får i sin hand, på Veckoseminariets första dag, en tryckt deltagarlista med samtliga deltagares namn, och arbetsplats, samt ort.

Vi har tydliga regler och rutiner för hur vi sparar personuppgifter i vårt ordersystem – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – varför vi gör det och hur länge vi ska spara dem. Vi ser till att inte spara dem längre tid än nödvändigt.

Ladda ned som PDF