Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogista-, ateljerista- och pedagogutbildning/nätverk

Reggio Emilia Institutet genomför kontinuerligt längre fördjupningsutbildningar. Ansökningsperioden brukar påbörjas cirka fyra månader innan utbildningsstart då mer information kommer här om den aktuella utbildningen. Fram tills dess finns lite allmän information om de tre utbildningarna här.

Utbildningar

  • Ateljeristautbildningen vänder sig till konstnärer och estetiskt orienterade pedagoger som vill arbeta projektinriktat med barn, på ett sätt som gör barns tankar, röster och idéer hörda. Utbildningen är inspirerad av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och deras mångåriga erfarenhet av ateljeristor. Mer information om nästa ansökningsperiod kommer framöver.

  • Reggio Emilia Institutet har i mer än tjugofem år genomfört en mängd fördjupningsutbildningar för att utveckla hela organisationer. För att möta den stora efterfrågan efter att kunna fortsätta fördjupa och vidareutveckla det pedagogiska ledarskapet i Sverige fortsätter vi nu att skapa nätverk för förskolechefer, pedagogistor eller andra pedagogiska ledare. Ett nätverk är igång i Stockholm, under hösten 2022 startar vi två nätverk för södra Sverige i Helsingborg.

  • Reggio Emilia Institutet har utbildat många pedagoger sedan den första utbildningen startade för sexton år sedan. En utbildning som hämtat sin inspiration från det pedagogiska ledarskapet, pedagog, i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

  • Kursen för verksamma ateljeristor syftar till att fördjupa den egna praktiken och att använda de expressiva språken på ett sätt som breddar innehåll och fantasi.