Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogista-, ateljerista- och pedagogutbildning/nätverk

Reggio Emilia Institutet genomför kontinuerligt längre fördjupningsutbildningar. Ansökningsperioden brukar påbörjas cirka fyra månader innan utbildningsstart då mer information kommer här om den aktuella utbildningen. Fram tills dess finns lite allmän information om de fem utbildningarna här.

Utbildningar

  • Ateljeristautbildningen vänder sig till konstnärer och estetiskt orienterade pedagoger som vill arbeta projektinriktat med barn, på ett sätt som gör barns tankar, röster och idéer hörda. Utbildningen är inspirerad av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och deras mångåriga erfarenhet av ateljeristor. Nästa utbildning startar under vårterminen 2024. Anmälan öppnar i slutet av 2023.

  • Reggio Emilia Institutet har i mer än tjugofem år genomfört en mängd fördjupningsutbildningar för att utveckla hela organisationer. För att möta den stora efterfrågan efter att kunna fortsätta fördjupa och vidareutveckla det pedagogiska ledarskapet i Sverige fortsätter vi nu att skapa nätverk för förskolechefer, pedagogistor eller andra pedagogiska ledare. Ett nätverk är igång i Stockholm sedan 2021. Två nätverk har tidigare även varit igång i Helsingborg och våren 2024 startar vi ett nytt nätverk i Kalmar/Västervik.

  • Reggio Emilia Institutet har utbildat många pedagogistor sedan den första utbildningen startade 2001. En utbildning som hämtat sin inspiration från det pedagogiska ledarskapet, pedagogistan, i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

    Nästa utbildning startar 23 januari 2024.

  • Pedagogutbildningen vänder sig till pedagoger som arbetar i barngrupp. Fokus för utbildningen ligger i att stärka pedagogerna i just denna roll, att vara pedagog bland andra pedagoger i arbetet med barnen, inte att bli handledare eller pedagogisk ledare. Information om nästa ansökningsperiod kommer längre fram.

  • Kursen för verksamma ateljeristor syftar till att fördjupa den egna praktiken och att använda de expressiva språken på ett sätt som breddar innehållet och fantasin.