Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse

2020-03-27

Syftet med Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse är att uppmuntra pedagoger, som på ett förtjänstfullt sätt engagerar sig i Loris Malaguzzis och Reggio Emilias anda, och som i samarbete med föräldrar och samhället runt barnen, bidrar till att synliggöra barnens förmåga och rätt till utveckling.

Loris Malaguzzi var under många år chef och den stora inspiratören i arbetet på de kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia.

Förskoleverksamheten i Reggio Emilia är grundad på en djupt humanistisk människosyn i kombination med ett stort intresse för den naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen i världen.

Det internationella intresset för den pedagogiska verksamheten i Reggio Emilia ökar alltmer. En växande ström av forskare och pedagoger från både öst och väst, nord och syd, reser till förskolorna för att studera och inspireras av arbetet.

I en tid då vår svenska skola genomgår stora förändringar och då synen på lärande och undervisning diskuteras, har vi mycket att hämta från Reggio Emilias erfarenheter.

Loris Malaguzzi avled år 1994. Strax därefter grundades en fond till Loris Malaguzzis minne, för att ge flera svenska pedagoger möjlighet till inspiration och fördjupad kunskap om den pedagogiska filosofin och praktiken i Reggio Emilia. Initiativtagare var Anita Hökby, dåvarande ordförande i Stockholms sociala distriktsnämnd sju.

Syftet med Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse är att uppmuntra pedagoger, som på ett förtjänstfullt sätt engagerar sig i Loris Malaguzzis och Reggio Emilias anda, och som i samarbete med föräldrar och samhället runt barnen, bidrar till att synliggöra barnens förmåga och rätt till utveckling.

Stiftelsen och dess verksamhet står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Styrelsen för Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse består av:

  • Ulla Messing, ordförande
  • Anna Pilebro, vice ordförande och kassör
  • Maria Pellebäck, ledamot
  • Anna Barsotti, ledamot
  • Lovisa Sköldefors, ledamot

Revisorer är:

  • Peter Neverling, Neverling Revision
  • Anna-Clara Grevelius

Kontaktperson för Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse är ordförande Ulla Messing

Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse
c/o Ulla Messing
Fyrskeppsvägen 25
121 54 Johanneshov

ulla.messing@yahoo.se

Stöd ges endast i undantagsfall till resor, samt till seminarier och kurser som anordnas av Reggio Emilia Institutet.

Mer om Malaguzzipriset, pristagarna och stipendierna