Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Anvisningar för sökande av stipendium

2020-03-27

Ändamål

Syftet med Malaguzzistiftelsens stipendier är att uppmuntra pedagoger, som på ett förtjänstfullt sätt engagerar sig i Malaguzzis och Reggio Emilias anda. Stiftelsen prioriterar ansökningar som bidrar till att utveckla nya erfarenheter och kunskaper i en Reggio Emiliainspirerad verksamhet, gärna i samarbete med andra verksamheter, nationellt och internationellt. Ansökningar kring samarbete med föräldrar och omgivande samhälle ges företräde. 

Styrelsen tar emot alla inkommande ansökningar och prövar dem efter stadgarna. ("att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete och uppmuntra pedagoger, som på ett förtjänstfullt sätt engagerar sig i Loris Malaguzzis och Reggio Emilias anda och, i samarbete med föräldrar och samhället runt barnen, bidrar till att synliggöra barnens förmåga och rätt till utveckling."). 

Bara i undantagsfall ges bidrag till resor, samt kursverksamhet som anordnas av Reggio Emilia Institutet.

Belopp

Vägledande för stipendiernas belopp är att nå många. Därför ges bara i undantagsfall högre belopp än 10.000 kronor. För den som vill få tid till att dokumentera eller utveckla verksamhet som kan bidra till andra, kan dock – efter kontakt och särskild argumentation – två bidrag beviljas per år med upp till 35.000 kronor.

Ansökan

Ansökningar behandlas av styrelsen den 1 febr. och den 1 okt.

Av den skriftliga ansökan bör framgå: 

  • namn, adress, tel.nr och e-postadress
  • en kort sammanfattning av utbildning och yrkeserfarenhet
  • arbetsplats; namn och tel.nr till närmaste chef
  • motivering och ändamål för stipendium
  • önskat belopp (motiveras)
  • sökt stipendium från annan fond?
  • referens: namn, tel.nr och e-postadress

Ansökan ställs till

Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse
c/o Ulla Messing
Fyrskeppsvägen 25
121 54 Johanneshov

ulla.messing@yahoo.se