Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Remida 25 År, Slide

ReMida 25 år

2021-01-11

I år är det 25 år sedan ReMida i Reggio Emilia startade – en verksamhet där bortkastade material får nytt liv, men även ett kulturellt, ekologiskt, etiskt, estetiskt, pedagogiskt och ekonomiskt projekt. Sedan dess har flera ReMida runt om i världen också startat. Sverige fick sitt första ReMida 2008 i Södertälje och sitt andra 2014 i Vaggeryd. Därtill har många förskolor, skolor, kommuner, pedagoger inspirerats av ReMida i att ta vara på och skapa med olika spillmaterial.

När ReMida i Reggio Emilia började sitt arbete 1996 var det inget stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Men undan för undan har allt fler fått upp ögonen för allt material som bara slängs; att dessa ingår i ett kretslopp där mycket skulle kunna återanvändas, och att annat skulle kunna göras med mindre miljöpåverkan. Naturligtvis alla pedagoger, barn och familjer som ReMida vänder sig till, men också de företag som de samarbetar med, liksom politiker och andra i samhället.

När Modern Barndom besökte ReMida i Reggio Emilia för några år sedan (Drivhus för kulturellt kretslopp, i MB 1/15) berättade pedagogistan Daniela Lanzi där om hur de arbetar för att hela tiden utveckla ReMida, inte minst genom att fördjupa sitt undersökande:

För oss är det viktigt att visa på materialens potentialitet. Material måste kunna tala, få uttrycka sig och kommunicera. Därför arbetar vi under lång tid med ett enda material för att kunna utforska det bättre.

Modern Barndom har också besökt andra ReMida, som det i Odense (Det fula skrotet, i MB 3/13). I Danmark var man tidiga med att börja bygga upp egna ReMida i flera danska kommuner, och under något år hade ReMida Center i Odense en filial på barnsjukhuset där, för som det verkligen visade sig när Modern Barndom besökte dem: ”skrot är godt – også för syge børn”.

Remida 25 År, Södertälje, Stor Puff


Södertäljes ReMida har i vinter gett ut en liten skrift, Från vild idé till verklighet – Remida: kreativt återvinningscenter för innovation, kreativitet och demokrati, där man kan läsa om en del av allt som de gjort sedan invigningen 2008. Ja, längre tillbaka än så, eftersom allt egentligen började med förskolechefen Inger Muto Hammarlinds möte med ReMida i Reggio Emilia 2002, vilket ledde till att en ReMida-grupp bildades som också besökte Reggio Emilia några år senare och därefter arbetade hårt för att kunna öppna ett ReMida i Södertälje, vilket blivit ett slags guldgruva för många av stadens förskolor. Hit kommer pedagoger från både när (Södertälje) men också fjärran (runt om i Sverige men också från andra länder) för studiebesök, utbildningar, workshoppa, föreläsningar.

Varje år har Södertäljes ReMida också välkomnat barn och vuxna till en ReMida-vecka i Södertäljes stadshus, vilket Modern Barndom senast besökte i fjol (ReMidadagar i Södertälje, MB 2/20). Om detta och mycket mer kan man läsa i Södertäljes kommuns och ReMidas skrift Från vild idé till verklighet.

Sommaren 2014 öppnade Sveriges andra ReMida i Vaggeryd i Småland. Till skillnad från Södertälje är Vaggeryd en liten ort, men båda har det gemensamt att runt dem finns många industrier och företag att ”vaska” spillmaterial hos – och engagerade människor förstås, som bland annat Kerstin Nordenstam, som arbetat som projektledare för Kreativt Återanvändningscentrum i Vaggeryd sedan start:

”Det har varit en lång resa för oss att bli ett ReMida” berättade Kerstin Nordenstam när Modern Barndom besökte Vaggeryd någon månad efter invigningen (Nytt ReMida i Vaggeryd, i MB 4/14). En resa som sedan har fortsatt tillsammans med kommunens förskolor och skolor, för vilka de samordnar Kulturrådets Skapande förskola-projekt; men också med kurser, föreläsningar, workshoppar och studiebesök för mer långväga resenärer, precis som i Södertälje. Man kan även följa dem på avstånd genom deras blogg kreativvaggeryd.blogspot.com, där de nyligen berättade om sitt ljudarbete tillsammans med en ljudkonstnär och i deras facebookgrupp där de tipsade om:

”När ni julstädar på er avdelning, så SLÄNG INTE udda strumpor och vantar eller mössor som blivit kvarglömda. Det kan ni istället använda i er textila hörna, som en bra grund att börja arbeta med. Barnen kan skapa egna teater – och utklädningskläder, roliga handdockor och lekfigurer.”

ReMida i Reggio Emilia

... ”föddes” 2 december 1996 som ett kulturellt projekt med ekologiskt, etiskt, estetiskt, pedagogiskt och ekonomiskt budskap, för att kreativt återanvända bortkastade material. Namnet kommer från kung Midas, som enligt myten förvandlade allt han rörde vid till guld. På ReMida sker också förvandlingar.

... samarbetar med hundratals företag – och skolor, förskolor, föreningar och lokala organisationer som arbetar med socialt eller utbildningsrelaterat arbete.

... ger förskolor och skolor möjlighet att arbeta med processer och lärande; med miljöfrågor och hållbar utveckling; med likvärdiga och demokratiska förhållanden mellan barn och vuxna och mellan flickor och pojkar (eftersom materialen är okodade).
ReMida i Reggio Emilia: www.remida.org

Text: Maria Herngren

Fler artiklar på Modern Barndoms hemsida om ReMida

Litteratur: Nina Odegard, som just doktorerat med "Aesthetic Explorations with recycled materials", tidigare intervjuats (i MB 4/15) samt föreläst för institutet