Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Att ha fötterna i myllan och få tankar att flyga

2015-01-27

2001 startar Reggio Emilia Institutet sin första pedagogistautbildning. Sedan dess har utbildningarna avlöst varandra. Men vad har hänt med pedagogistorna – och hur har kommunerna tagit vara på deras kompetens?

Nu har rektorsutbildning vid Uppsala universitet, på uppdrag av Reggio Emilia Institutet, utvärderat hur pedagogistans kompetens kommer till användning i kommunala förskoleorganisationer. En utvärdering vars resultat finns finns beskrivna i rapporten "Att ha fötterna i myllan och få tankarna att flyga" av Kristina Malmberg och Kerstin Lagrell.

Mer om denna utvärdering och rapport finns att läsa i Modern Barndom nr 1/15, under rubriken "Pedagogistautbildningen – och sedan då?".

Här finns också en längre sammanfattning av denna repport att ladda ner."Att ha fötterna i myllan och få tankarna att flyga"