Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vi inspirerar pedagoger

Reggio Emilia Institutet är en mötesplats för alla som vill undersöka och verka för barns och ungas möjligheter och rättigheter i ett demokratiskt världsmedborgarskap för alla. Reggio Emilia Institutet söker också förbinda olika kompetenser och verksamheter utifrån idén om ett kooperativt lärande genom ett kollektivt experimenterande. Ett lärande i ständig rörelse, vilket bygger på ett utforskande och delaktighet i dialog, på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

REGGIO EMILIA INSTITUTET

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Efter två stora och uppmärksammade utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet om de kommunala förskolorna i Reggio Emilia bildades Reggio Emilia Institutet 1992.

VÅR ORGANISATION

Reggio Emilia Institutet består av en ekonomisk förening och ett aktiebolag, som driver en affärsverksamhet med såväl öppna utbildningar som uppdragsutbildningar, vilket möjliggör institutets satsning på olika praktikutvecklande projekt.

HÅLLBAR FRAMTID – ETT NATIONELLT NÄTVERKSPROJEKT

Världen behöver en ny berättelsedär lusten och hoppet är starkt. Reggio Emilia Institutets nationella nätverksprojekt "Hållbar framtid" samlar förskolor och skolor, pedagoger och pedagogiska ledare över hela landet för att arbeta med detta.

SVENSKA NÄTVERKET & LOKALA NÄTVERK

Svenska nätverket har under många år fungerat som en viktig mötesplats för pedagoger och andra som är intresserade av Reggio Emilia-inspirerat arbete i Sverige.

REGGIO EMILIA INSPIRATIONEN I SVERIGE

Det finns många förskolor och även skolor som arbetar Reggio Emilia-inspirerat i Sverige idag. Hur många de är finns det dock inga uppgifter om eftersom denna pedagogiska filosofi inte är en metodik utan handlar om barnsyn och syn på lärande och demokrati vilket ständigt måste arbetas vidare med och därför inte går att mäta och certifiera.

REGGIO EMILIA-INSPIRATION I GRUNDSKOLAN

Sedan 2006 har vi arbetat med olika utvecklingsprojekt i grundskolan. Med våra utvecklingsprojekt här har vi velat se vad ett Reggio Emilia-inspirerat tillägg kan innebära, genom att undersöka vilka utmaningar och möjligheter det kan ge.

100-SPRÅKSPRISET

100-språkspriset delas ut av Reggio Emilia Institutet i samarbete med Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse till en inspiratör som genom sin verksamhet, modigt och lyhört lyfter fram barns och ungas rätt att utforska alla sina uttryck. Alla kan nominera kandidater till priset.

MODERN BARNDOM

Reggio Emilia Institutets tidning Modern Barndom för dig som är nyfiken på Reggio Emilia-inspirationen, vill möta människor som arbetar Reggio Emilia inspirerat och som vill bli utmanad i ditt pedagogiska arbete och tänkande

REGGIO CHILDREN OCH INTERNATIONELLA KONTAKTER

Reggio Children är Reggio Emilias internationella centrum som samordnar och organiserar deras nationella och internationella utbyten med Reggio Emilia-inspirerade nätverk över hela världen. Mer om detta och om andra internationella nätverk, som det Nordiska nätverket, här.

LORIS MALAGUZZIS INSAMLINGSSTIFTELSE, PRIS & STIPENDIUM

Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse arbetar för att uppmuntra pedagoger, som på ett förtjänstfullt sätt engagerar sig i Loris Malaguzzis och Reggio Emilias anda, och som i samarbete med föräldrar och samhället runt barnen, bidrar till att synliggöra barnens förmåga och rätt till utveckling.

UTVECKLINGSPROJEKTEN

Reggio Emilia Institutet arbetar för att utveckla förskola och skola genom att låta institutets överskott gå till olika praktikutvecklande projekt, som förskoleprojekt, skolprojekt, språkprojekt, interkulturalitetsprojekt ...

VÅRA FILMER

Här finns Reggio Emilia Institutets samlade filmer: Skolfilmen, som producerades inom ramen för vårt skolprojekt samt de fyra jubileumsfilmerna – om hundraspråklighet, miljön som den tredje pedagogen, pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia Institutets verksamhet – som producerades 2018, året då Reggio Emilia Institutet firade 25 år.

BORDERCROSSING

Bordercrossing – en utställning från Reggio Emilia i Italien – turnerar nu till olika kommuner i Sverige genom Reggio Emilia Institutet. Utställningen och ateljéerna bygger på ett samarbete mellan Reggio Emilia Institutet, Reggio Children och den kommun som beställer utställningen.

FAQ

FAQ eller FFF - Frequently Asked Questions eller Frekvent Frågade Frågor. Här hittar ni svar på vanliga frågor som Reggio Emilia Institutet får.