Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Om GDPR och Cookies

2022-11-25

Reggio Emilia Institutet AB med, org. nr 556655-0942 med adress Box 34203, Gjörwellsgatan 18, 100 26 Stockholm, är personuppgiftsansvariga för företagets behandling av personuppgifter. Du når oss på info@reggioemilia.se. 

Personuppgifter används av Reggio Emilia Institutet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Vi sparar inte känsliga personuppgifter utan att få medgivande och överför inte personuppgifter till någon annan part. Vi har tydliga regler och rutiner för hur vi sparar personuppgifter i vårt ordersystem – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – varför vi gör det och hur länge vi ska spara dem. Vi ser till att inte spara dem längre tid än nödvändigt. Läs vår integritetspolicy här.

Cookies:

På Reggio Emilia Institutets webbplats, www.reggioemilia.se, används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information med hjälp av cookies. Det påverkar inte din dator på något sätt och anledningen till att vi sparar cookies är bland annat för att vi vill förenkla ditt användande av vår webbplats samt att vi mäter trafiken. Information om användning på hemsidan lagras även via Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc.

Det finns två typer av cookies:

1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.

Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På www.reggioemilia.se använder vi en sessionscookie som används för att identifierar sessionen mellan klient och server samt håller i minnet vilka varor som lagts i varukorgen fram. Denna cookie tas bort när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Post- och telestyrelsens webbplats.

Villkor för nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev skickas via Mailchimp, där vi efter att prenumeration bekräftats, också sparar de uppgifter som lämnats vid anmälan, det vill säga namn, e-postadress samt i vissa fall (frivilligt) ort och skola/förskola. Mailchimp sparar också automatiskt på IP-adress. Nyhetsbrevet skickas i syfte att informera om nyheter i vårt utbud av material och i det öppna programmet.

I Mailchimp för vi statistik över hur många procent av våra prenumeranter som öppnar nyhetsbrevet samt klickar på länkar i det. Uppgifterna används inte i annat syfte än för nyhetsbreven, och vi kommer inte att lämna vidare uppgifterna för annat ändamål. Det går när som helst att avregistrera sig från nyhetsbrevet eller redigera i lämnade uppgifter genom att använda länkarna som finns i sidfoten av samtliga utskick. Om detta av någon anledning inte skulle fungera går det att kontakta oss för manuell avregistrering eller redigering genom accounts@reggioemilia.se.

 

Mer om cookies