Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Utvärderingar Reggio Emilia Institutet

2021-04-29

Här hittar ni utvärderingar till Reggio Emilia Institutets kurser, föreläsningar, workshoppar och konferenser. Enkäten är anonym och vi registrerar inget annat än informationen du skriver i utvärderingen. Tack för din medverkan!

Utvärdering: Miljön som en tredje hållbar pedagog 4 maj 2021

Utvärdering: Digitaliseringens möjligheter på förskolan - föreläsning och digital workshop 6 maj 2021