Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Textil i förskolan – Experimentera, brodera och konstruera, workshop i två dagar, 14-15 oktober 2024

4825 sek

Inkl. moms

Lägg i kundvagn

En två dagars workshop i Reggio Emilia Institutets ateljé, med praktiskt arbete i olika textila tekniker för förskolans samtliga åldersgrupper.

Föreläsningar varvas med praktiskt arbete i:

Förvandling, återbruk och konstruktion

Sy, brodera och foga samman

Textilhörn på förskolan, material och utrustning

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.”

ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Kursledare: Maria Kozlowska, ateljerista och Karin Furness, bildlärare och konstnär inom textil skulptur samt författare till boken Formulera

Ort: Stockholm

Datum: 14-15 oktober 2024

Tid: kl 09:00 - 16:00

Övrig information: Begränsat deltagarantal

Reggio Emilia Institutet erbjuder öppna workshoppar i vår ateljé på Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Syftet är att utveckla arbetet med hundraspråklighet i förskolan.

Begränsat deltagarantal.

För att anmäla till workshoppen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till programmet analogt