Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Meetingdagar ”Tillsammans genom vär(l)den”, 25–26 april, 2024 Ny!

Tvådagars konferens med föreläsningar, studiebesök och workshoppar

2995 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Likvärdiga förskolor med hög kvalité genom gemensamma pedagogiska projekt – en synvändas väg till Haninge kommuns egen verksamhetsidé. 

En konferens som vänder sig till pedagoger, ledare och chefer i och för förskola på alla nivåer. 

Sedan tidigt 2000-tal har Haninge kommun arbetat med att utveckla innehåll och arbetssätt i förskolan och i dag ses Haninge som en intressant kommun när det gäller pedagogisk utveckling både vad gäller innehåll och organisation. Allt startade med en synvända som synliggjorde behovet av att utveckla och kritiskt granska synen på kunskap och lärande – och synen på barn och på den egna rollen som pedagog.

2015 startade en ny strategi i Haninges kommunala förskolor för att öka likvärdighet och kvalitet genom att ha ett gemensamt projekt. Projektet är nu inne i del tre och fokus ligger på människans förmåga att agera i solidaritet med sin omvärld med fokus på hållbar utveckling och framtid. 

2018 stod Haninge som första kommun värd för världsutställningen Bordercrossing och tog emot 6000 externa besökare. Utställningen var en viktig del i utvecklingsarbetet och har bidragit till ökad likvärdighet och fördjupat samarbete. Spår av Bordercrossing finns idag i form av en stor barnateljé och en plats för utbildning och kreativitet för både pedagoger och barn.

Meetingdagarna görs i samarbete med Reggio Emilia Institutet och innehåller föreläsningar, studiebesök och kreativa workshoppar. Under dagarna kommer du få träffa pedagoger, förvaltningsledning, rektorer och pedagogiska ledare, och det kommer ges tid för dialog och samtal. Det handlar om att utveckla en gemensam reflektionskultur, ett gemensamt yrkesspråk och om att förverkliga läroplanens värdegrund och uppdrag.

  • Meetingdagar ”Tillsammans Genom Vär(L)Den” Slide 2
  • Meetingdagar ”Tillsammans Genom Vär(L)Den” Slide 1
  • Meetingdagar ”Tillsammans Genom Var(L)Den” Slide 3

Medverkande: Dagarna inleds med en berättelse om Haninges resa och utveckling inom deras utbildningsförvaltning; Åsa Harge, verksamhetschef förskola; Lovisa Sköldefors, central pedagogista förskola; Elisabeth Tsirampidou, central pedagogista med fokus på språkutvecklande arbete; Lucila Bagala, central ateljerista förskola; Malin Ryen, förskolepsykolog, ICDP-utbildare och doktorand på Stockholms universitet; Harold Göthson, konsult runt utbildningsfrågor och författare, bland annat till boken Förskolan som demokratisk mötesplats

Ort: Haninge

Datum: 25–26 april, 2024

Tid: Dag 1: Kl 12:00 – 18:00, Dag 2 Kl 08:30 – 15:00

Ingår i priset: Fika

Övrig information: Begränsat deltagarantal. Lunch ingår ej i priset.

OBS: Sista anmälningsdag 10 april.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-18 dagar innan Meetingdagarna debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.

Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn