Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Reggio Children

2023-01-27

Reggio Children är ett internationellt centrum som bildades 1994 i Reggio Emilia för att ta till vara på och utveckla den pedagogiska verksamheten i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och försvara och utveckla barns rättigheter och potential internationellt.

Reggio Children är ett offentligt-privat företag som organiserar och samordnar ett vidsträckt nätverk av nationella och internationella kulturella utbyten och som arbetar för att sprida Reggio Emilias pedagogiska erfarenhet genom att stödja fortbildning och forskning inom det pedagogiska fältet, i samarbete med universitet, stiftelser och regeringsdepartement.

Reggio Children

Reggio Children verkar på olika sätt tillsammans med Reggio Emilias kommun för att stödja och utveckla Loris Malaguzzis tankar och arbete. Föreningen driver dessutom det kreativa återvinningscentret ReMida, där kasserat material från många företag går till förskolornas och skolornas kreativa och utforskande lärande.

Reggio Childrens möten och kurser

Här nedanför hittar du information (på engelska) om de möten och kurser som är aktuella just nu och som Reggio Children arrangerar, där de vänder sig till internationella deltagare, (har du några frågor om detta kan du vända dig direkt till Reggio Children).

MER OM REGGIO CHILDREN