Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

En skola i Nepal

2023-01-27

En skola i Nepal

I den fattiga byn Malagiri, som ligger utefter Raj Path Road cirka tre timmars bilfärd från Kathmandu, finns sedan några år tillbaka en skola, Jungchup Pre-Primery School, som Reggio Emilia Institutet varit med om att finansiera genom sitt samarbete med den Ideella föreningen Trinity. Bakom detta initiativ står en av Reggio Emilia Institutets föreningsmedlemmar, Carin Söderlind som sedan många år samarbetat med den tibetanske munken Peema Dorjee om att få till en skola i Malagiri. Carin och Peema är starka drivkrafter bakom detta skolprojekt, i samarbete med byborna i Malagiri och många andra som genom åren kommit att engagera sig i föreningen Trinity.

Skolan invigdes i april 2011 efter fyra års insamlande av pengar, planering och projektering. Nu går 60 barn där, fördelade på fyra klasser. Tidigare var byns yngre barn tvungna att gå ensamma eller med äldre syskon längs en lång och farlig bilväg om de skulle gå i skola. I byns egen skola får de nu även tillsyn och mat sex dagar i veckan, förutom undervisning av de åtta anställda, bland annat lärare, vaktmästare och kokerskor.

Idag är alla planerade skolbyggnader klara så att man nu kan koncentrera sig på att utveckla pedagogiken, samtidigt som de första byggnaderna hunnit bli fyra år och behöver börja rustas upp, i alla fall målas om.

Den senaste byggnaden innehåller ett hantverksrum på nedervåningen och två klassrum på övervåningen. Till hantverksrummet bjuds nu byns unga kvinnor in för att ta del av till exempel sömnadsutbildning för att kunna försörja sig och byn bättre, gärna genom hantverkskooperativ. Barnen har också fått ett duschrum – och solpaneler finns installerade, vilka ger varmvatten till dem och till köket och personalduscharna.

Förutom att stötta det pedagogiska arbetet och skolans drift arbetar Trinity vidare med hur man på olika sätt ska kunna ge byn förutsättningar för att så småningom kunna ta över driften för sin skola själva. 

Jungchup Pre Primery School samarbetar numera även med en svensk förskola, Vitsippans förskola i Karlstad, varifrån fyra pedagoger besökte Nepal i april 2014. I oktober 2014 åkte ännu en grupp om sju personer dit från Trinitys förening för att bidra med fler kompetenser (sjuksköterskor, kurator, förskollärare, IT-expert). Trinity försöker att engagera olika yrkesgrupper för att på så sätt kunna bidra mer brett i Malagiri. Efter oktoberresan fick till exempel skolan äntligen fart på sitt internet, vilket gjorde att de kunde börja använda de datorer de tidigare fått, och fortsätta sitt utbyte med Vitsippans förskola.

Medan barnen i Karlstad har större möjligheter att utveckla och uttrycka sig i bild, genom en rikare tillgång till sådant material, har barnen i Malagiri ägnat sig mer åt sin motorik och musik, vilket gör att de bland annat kan dela med sig av sina fantastiska danser.

Byn har också fått fem enkla spisar för att göra matlagningen lättare och mindre hälsovådlig i några av hemmen, och under 2014 har Trinity även fått pengar till två bufflar för att barnen skall få mjölk i skolan. Det finns även en önskan om att starta ett jordbrukskooperativ och ett hantverkskooperativ. För även om Trinitys arbete, och Reggio Emilia Institutets engagemang och stöd till det, handlar om att bygga en skola, behöver byn runtomkring stöd på många olika sätt för att kunna ta över och driva skolan vidare själva samtidigt som skolan i sig och barnen som går där har börjat påverka hela byns utveckling starkt.

I Reggio Emilia, liksom i hela detta inspirerade sammanhang där Reggio Emilia Institutet ingår, ses skolor som en viktig del av samhället och barnen som viktiga medborgare, vilket skolan i Malagiri verkligen visar.

Skolan i Malagiri skulle inte ha kommit till eller ha kunnat överleva och utvecklas utan ett stort engagemang och stöd från många olika håll, något som den fortfarande behöver:

Bankgiro 5590 2720

Plusgiro: 1845535-2

Swish: 123 52 40 460

Kontaktperson
Carin Söderlind
c_soderlind@hotmail.com