Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Foundation

2023-01-27

Reggio Emilia Institutet har sedan 2011 stöttat Foundation Reggio Children Loris Malaguzzi Center, som stödjer såväl de kommunala förskolorna i Reggio Emilia som deras solidaritetsarbete runt om i världen. Reggio Emilia Institutet är promoting founders och i stiftelsens styrelse sitter en av Reggio Emilia Institutets grundare Harold Göthson. I Foundations vetenskapliga råd finns ytterligare en av grundarna, Gunilla Dahlberg, professor emerita i pedagogik.

Harold Göthsons artikel om lärarnas viktiga roll för demokratin, publicerad i Innovation, NAREA:s (North America Reggio Emilia Alliance) skrift finns att läsa här:

 Teachers are Essential to Democracy 

From Innovations in Early Education: The International Reggio Emilia Exchange, v. 23, n. 1, March 2016—Published by the North American Reggio Emilia Alliance (NAREA)

 

Reggio Emilia i Italien
Stiftelsen La Fondazione Reggio Children – Loris Malaguzzi 
www.reggiochildren.it/fondazione/

La Fondazione är en internationell stiftelse som Reggio Emilias kommunstyrelse instiftade 2011 tillsammans med tre av Reggio Childrens medlemsorganisationer: Reggio Emilia Institutet i Sverige, NAREA i Nordamerika (North American Reggio Emilia Alliance) och Red Solare i Argentina. La Fondazione arbetar sedan dess för att stödja olika forskningsprojekt, pedagoger och förskolor/skolor i fattiga länder, men också i fattiga områden i Italien. 

Carla Rinaldi, ordförande för la Fondazione, berättar här (på engelska) om stiftelsens arbete i det tal hon höll i maj 2016, i samband med Loris Malaguzzis Internationella Centrums 10-års jubileum i Reggio Emilia:

Carla Rinaldi om La Fondazione

 

 

Reggio Children
www.reggiochildren.it