Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Internationellt arbete & kontakter

Reggio Emilia Institutet verkar inte enbart i Sverige utan ser sig som en viktig del av Reggio Childrens internationella nätverk och dess internationella sammanhang. Här under finns några av Reggio Emilia Institutets många internationella kontakter. Inte minst med Reggio Emilia i Italien, vars verksamhet består av tre delar – dess kommunala förskolor, organisationen Reggio Children som ansvarar för de internationella kontakterna samt Stiftelsen Reggio Children Loris Malaguzzi Center – där just förskolorna är, som de själva säger: ”källan – utan dem finns inget”.

Reggio Childrens nätverk fungerar som en internationell röst och kraft när det gäller att tänka att barns rätt till utbildning är förbundet med demokrati, solidaritet, medborgarskap och kreativitet. I detta internationella arbete är Reggio Emilia Institutet sedan länge en viktig och respekterad deltagare. Institutet är också en del av Foundation Reggio Children Loris Malaguzzi Center som stödjer såväl de kommunala förskolorna i Reggio Emilia som deras solidaritetsarbete runt om i världen.