Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Planetskötarna i Torslanda

– en dokumentation

2023-09-11

Förskolan Björlanda strand 5 ligger i Torslanda, Göteborg. Under vårterminen 2023 har förskolan arbetat med projektet ”Hållbar nutid och framtid – ett lärande som engagerar alla (sinnen)” och i Modern Barndom nr 3/23 delar de med sig av dokumentationen ”Skräphjältar och planetskötare” ur detta projekt. Fokus där är återbruk och ”skräp” för ett mer hållbart leverne och samhälle: skräpplockarpromenader, byggprojekt i ateljén och utforskande med alla sinnen. Här i Modern Barndoms webb delar de med sig av fler nedslag i projektet, nu från utomhusmiljön.

Genom projektet "Hållbar nutid och framtid" vill vi bidra till att förskolor blir platser där barn, pedagoger och familjer kan använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom hållbart tänkande och på många olika sätt agera för en hållbar framtid.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Lpfö18

Vi utgår från barnens intressen och hjälper dem att förverkliga sina idéer, vilket också skapar härliga spontana stunder. Projektet är hela tiden tillgängligt i barnens utbildning. Lärmiljöerna är kopplade till projektet och leder till ett ständigt ”hållapåande”. Miljöerna är både flexibla utefter var barnen befinner sig i sina föränderliga lärprocesser, och sådana som de kan återkomma till.

Vi vill skapa en miljö för barnen där deras kreativitet får komma till sin rätt, där de får testa, tänka och klura. En mötesplats för alla på förskolan där alla får likvärdiga möjligheter, kan samtala, föra dialog och samarbeta – och där barnen själva blir ägare till projektet.

Nyfikna odlare

Nu blomstrar det i vår trädgård och barngrupp. Barnen har blivit insektsexperter och trädgårdsmästare. Barnen växer i sin självkänsla när de ser att de lyckas i sitt projekt som planetskötare. De blir fascinerade när de drar upp rädisor från jorden och ser på alla gårdens insekter med stor förundran. Lärmiljöerna på gården skapar mötesplatser och barnen delar med sig av sin kunskap som väcker nyfikenhet och tillsammanshet. Tillgängligheten till "Blomgården" gör att barnen kan komma många gånger och uppleva den på olika sätt: lukta, känna, smaka, se.

I undervisningssituationerna smakar vi också på ord, som skörda, pollinera, kompostera, blast och förmultna. Barnen deltar i alla moment – krattar, gräver, sår frön, vattnar, odlar, skördar, tillreder grönsaker, smakar och ser till att blasten hamnar i komposten.

  • Dokumentation Bjorlanda Nyfikna Odlare 2 Slide
  • Dokumentation Bjorlanda Nyfikna Odlare 1 Slide

Barfotabanan

När värmen kom uppstod ett behov av att springa barfota på gården. Utifrån detta skapade vi en barfota- och balansbana. Banan konstruerades gemensamt av barn och pedagoger och av material som vi hade på förskolan, där vi ”upcyclade” det gamla materialet.

– Vi är jobbarna som jobbar!

– Här är det hårt!

– Jag fick sand mellan tårna!

– Jag måste hålla här lite!

– Det känns kallt på stenen.

Björlanda Strand Barfotabana

Huggis-huggorm

I utomhusmiljön finns ett insektshotell, vilket skapar stort intresse för vidare utforskande – i buskarna, gräset och jorden. I arbetet med småkryp har även intresset för ormar skapats, där vi har pratat om ormarna vi har i Sverige och skapat egna ormar.

– Var bor ormen?

– Vad äter ormen?

– Är ormen giftig?

– Varför har den ett sicksack-mönster på ryggen?

Barnens frågor skapar en lärsituation där vi tillsammans tar reda på fakta om ormen och smakar på nya ord som: sällsynt, sicksackmönster, kamouflage och giftig.

  • Bjorlanda Strand Huggis Huggorm Slide
  • Dokumentation Bjorlanda Insektshotell

Kompisbänken

För att förstärka "vi-känslan" ännu mer i gruppen har vi gjort en kompisbänk. Här kan man sitta och prata med varandra, vänta på sin kompis eller filosofera. I arbetet med mötesplatsen kom vi också in på olika bokstäver.

Dokumentation Bjorlanda Kompisbank Slide

VERKSAMHET: Björlanda strand 5

PROJEKT: Planetskötare

TID: VT-23

BARN: 22 st ålder 1-5 år

PEDAGOGER: Lisa Lundberg Solstrand, Sarah Enelund, Elisabeth Beckman, Helen Solstrand

Läs mer om Björnlanda strands planetskötare i Modern Barndom nr 3!

Där finns ännu en dokumentation från deras projekt att läsa.

Här finns det numret att beställa – eller varför inte teckna en hel årsprenumeration!

Modern Barndom nr 3 2023

Prenumerera på Modern Barndoms papperstidning