Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 3 2023

Intervjuer som gör skillnad

2023-09-08

Ett generationsöverskridande medborgarförslag är målet för barnen på Kullsta förskola i Nynäshamn. Sedan hösten 2022 arbetar med ett stort intervjuprojekt, där de samlat in närmare tvåhundra svar från medborgare i olika åldrar. Här i Modern Barndom 3/23 delar de och flera andra verksamheter med sig av sina processer. I Torslanda möter vi planetskötare, och i Linköpings Ryd berättar Solhaga förskola om den digitala brevväxlingen som femåringarna där har med en förskola i Rosengård i Malmö. Här ryms också fler perspektiv på digitalitet och internet, som i Panelen om vuxnas delaktighet i barns användning av internet, filmforskaren Malena Jansons Signerat-krönika och en intervju med psykologen och forskaren Karin Fängström om barns tankar om ”sharenting”. Därtill tar Tove Collmar och Teachers Across Borders med oss till Kenya.

Panelen

Hur kan vuxna vara delaktiga och stöd i barns användning av internet?

Intervjuer som kan förändra Nynäshamn

Inför barnkonventionsveckan intervjuades barnen på Kullsta förskola om hur det är att vara barn i Nynäshamn. Det väckte ett stort engagemang. "Intresset blev så starkt att vi har hållit på med det hela våren", berättar Beatrice Hallgren om projektet som synliggör barn som aktiva samhällsmedborgare – där barnen har samlat in närmare tvåhundra svar med målet att lämna in ett generationsöverskridande medborgarförslag.

Barns tankar om ”sharenting”

Modern Barndom möter Karin Fängström, psykolog och forskare, som i en studie frågat barn om deras känslor kring ”sharenting” – fenomenet att som vårdnadshavare dela bilder eller information om sitt barn på internet.

”Lärare lär lärare” i Kenya

Tove Collmar, som tidigare tagit med Modern Barndoms läsare till Bagan i Myanmar, reser denna gång med Teachers Across Borders (Lärare utan gränser) till Wagwe i Kenya.

Digital brevväxling på barnens villkor

Det senaste året har barn på Vildrosens förskola i Rosengård i Malmö och på Solhaga förskola i Ryd i Linköping brevväxlat digitalt med varandra. Ett filmande som engagerat, utvecklat och stärkt dem, inte minst relationellt och språkligt, och där barnen verkligen visat vad de tycker är viktigt.

Hyllan

Det hållbara arbetslaget. Samspel och självledarskap i förskolan (Lärarförlaget)

Reggio Runt

Pedagogen

Karin Paulander, Villa Canzonetta, Helsingborg

Dokumentation

Skräphjältar och planetskötare, Förskola Björlanda strand 5, Torslanda

Synpunkten

Emma Lewis, ateljerista i Helsingborg och på förskollärarutbildningen Halmstad högskola, Reggio Emilia Institutets styrelse

Signerat

Malena Janson, Fil dr i filmvetenskap och universitetslektor vid Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet

Modern Barndom nr 3 2023

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom