Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Som en värmande mustig höstgryta

Bokrecension: Ordkunskap i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år

2022-11-07

Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah läser och recenserar en välskriven bok, vars innehåll består av ingredienser som grundar för en väl avvägd struktur där författaren Boel De Geer lyfter förskolans och skolans uppdrag att bygga upp en systematik som banar väg för barns delaktighet genom erövrande av ord och språk.

Slide Ordkunskap I Förskola, Förskoleklass Och Grundskolans Tidiga År

Boel De Geers bok Ordkunskap i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år (Natur & Kultur) kan liknas vid en värmande mustig höstgryta.  Innehållet består av ingredienser som grundar för en väl avvägd struktur. Kryddor fördjupar smak- och luktupplevelsen. Att njuta av helheten men också att bli nyfiken på detaljerna.

Precis så kan vi läsa och ta till oss Boel De Geers välskrivna bok, kapitel för kapitel. Poetiska formuleringar som ”Med ord möblerar vi vår värld”, ”språklig kreativitet”, drar in oss i teori och forskning som analyseras och bryts ner i mindre beståndsdelar.

Med utgångspunkt i ordkunskapandet kan undervisningen bli mer språkfrämjande. Det finns möjligheter att stanna upp vid mer övergripande resonemang eller att dyka riktigt djupt i olika teoriavsnitt. Under rubriken "Språket - en het potatis" berörs vi av reflektionen om hur viktigt det är att fortsätta diskutera våra egna föreställningar och vad vi grundar dessa på. Har vi inte tidigare hängt med i boken så lär vi göra det när vi får möta fler heta potatisar som får oss att plötsligt stanna upp och tänka efter. Språkets och ordens uppbyggnad, form, innehåll och betydelse belyses från ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Författaren lyfter förskolans och skolans uppdrag att bygga upp en systematik som banar väg för barns delaktighet genom erövrande av ord och språk. Förskolans kompensatoriska uppdrag blir här viktigt om det erbjuds en rik och högkvalitativ exponering för språket, men också tillgång till utbildad personal.

Vi fastnar också för De Geers drivkraft i att lyfta betydelsen av lärares pedagogiska yrkesstolthet och kompetens i att vara delaktiga i processer som stödjer varje barns språkutveckling. 

Text: Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah