Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Hållbar utveckling i förskolan

Ny bok visar estetikens kraft

2022-04-11

I vinter har det kommit två nya böcker om Hållbar utveckling i förskolan, vilka Modern Barndoms recensent Gunilla Essén har läst och nu varmt kan rekommendera. I Modern Barndom nr 2, 2022, fördjupar hon sig i antologin Varsamt & Nyfiket – vägen till hållbar utveckling i förskolan, redaktör Erika Wallin, och här på hemsidan skriver hon om Cecilia Caimans, Inger Björklunds och Yvonne Möllers Ekologins nyanser. Undervisning och lärande för hållbar utveckling i förskolan, som verkligen lyfter fram estetikens betydelse och låter det estetiska perspektivet genomsyra hela boken.

Ekologins Nyanser Och Varsamt & Nyfiket, Sidbild

Cecilia Caimans, Inger Björklunds och Yvonne Möllers Ekologins nyanser. Undervisning och lärande för hållbar utveckling i förskolan (Liber) är en inspirerande och mycket estetiskt tilltalande bok där praktik, teori och forskning vävs samman och berikar varandra genom ett nära samarbete mellan styrkedjans olika nivåer och roller; barnen, arbetslaget, ledningen och forskningen. I detta växelspel står lärande i ekologi och hållbar utveckling i fokus genom utforskande undervisning och med didaktikens huvudfrågor som grund.

Rektors ansvar att organisera för, leda och utveckla arbetet med hållbarhetsfrågor lyfts i ett eget kapitel. Här beskrivs och exemplifieras olika ledarskapsprinciper och författarna delar bland annat med sig av exempel på vision och verksamhetsidé.

Hela boken genomsyras av exempel där verksamheten frikostigt delar med sig av sin praktik och sina erfarenheter från arbetet tillsammans med barnen.

Barnen är indelade i åldersgrupper, yngre, mellan och äldre, och varje åldersgrupp har fått ett eget kapitel där deras processer beskrivs. På så sätt får vi också möjlighet att följa progressionen i arbetet. Kapitlen innehåller övergripande beskrivningar av tillvägagångssätt och mer detaljerade beskrivningar av olika micro-projekt.

Praktikberättelser varvas med forskarens tolkning och sammanfattande reflektion, didaktiken sammanbinds med praktiken och ger läsaren stöd för att koppla didaktiska perspektiv till sin egen undervisning. Författarna bidrar också med exempel på flera olika didaktiska verktyg som kan användas i det egna utvecklingsarbetet.

Boken är rikligt illustrerad med inspirerande, detaljerade färgfotografier och barnens olika alster. Här finns bland annat närbilder på olika miljöer och material, bilderna är inspirerande och estetiska lockande och synliggör det som händer i praktiken. Det är ett utmärkt samspel mellan text och bild, vi får verkligen komma nära barnens tankar och hypoteser och följa deras utforskande.

Estetikens betydelse lyfts fram och det estetiska perspektivet genomsyrar hela boken, där alla delar såsom layout, text, bild och språk bildar en estetisk helhet.

Genom en markering i marginalen skiljs forskarens texter från praktikens så att det blir tydligt vem som säger vad. I marginalen finns även ett flertal sammanfattande rutor med information, punktlistor och sammanfattningar av viktiga delar som författarna vill lyfta fram lite extra. Exempelvis beskrivs utmärkande komponenter för ett utforskande arbetssätt med didaktiska kopplingar.

Avslutningsvis finns ett flertal diskussionsfrågor till bokens olika kapitel, reflektionsfrågor som med fördel kan användas för att utveckla, fördjupa eller starta ett utforskande arbete med fokus på ekologi och hållbarhetsfrågor.

Det här är en viktig och lärorik bok om ett viktigt ämne, som jag rekommenderar varmt till alla som arbetar med eller ska arbeta med miljö – och hållbarhetsfrågor på olika nivåer i utbildningssystemet.

Gunilla Essén
pedagogista, pedagogisk utvecklare och författare

Fotnot: I Modern Barndom nr 2, 2022, recenserar Gunilla även den nya antologin Varsamt & Nyfiket : vägen till hållbar utveckling i förskolan (Lärarförlaget), redaktör Erika Wallin.

 

Reggio Emilia Institutet har dessa titlar i sitt sortiment:

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola