Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 3, 2021

2021-09-13

Modern Barndom fortsätter att skriva om barns utemiljöer – och förskolors och skolors utomhuspedagogik under hela 2021. I detta nummer berättar bland annat Mariana Brussoni, professor vid University of British Columbia, om hur viktiga riskfyllda lekar och utelekar är för barn, och Johannes förskolor på Norrmalm i Stockholm visar hur de gör hela staden till sin lärande arena. Därtill delar två erfarna pedagoger, hand- och processledare med sig av hur man kan arbeta för att få till meningsfulla processer i förskolan.

Panelen

Tre politiker med ansvar för stadsutveckling svarar på frågan: Vad gör du för att barns rättigheter och behov ska tillgodoses bättre i dagens och framtidens stadsutveckling?

Staden som lärande arena

Små gårdar mellan höga huskroppar. Så ser uterummet ut för många innerstadsförskolor. Men för Johannes förskolor är hela staden en lärande arena där barn som pedagoger nu använder sina kroppar och sinnen för att bygga upp sin ekologiska känslighet.
Under ett par dagar följer Modern Barndom med två barngrupper till två parker i deras arbete med ”Hållbara relationer till varandra, värden och världen”.

Barn måste få ta risker

Riskfyllda lekar – lekar fyllda av spänning, dramatik och där barn får testa sina gränser och flörta med sin osäkerhet – och utelek är viktiga för barns utveckling på en rad områden: för deras fysiska, sociala och kognitiva utveckling, deras riskbedömning, självförtroende, livskraft och glädje. I Kanada finns nu en bred rörelse som jobbar för detta, där inte minst professor Mariana Brussonis forskningsarbete och engagemang varit viktigt. Möt henne här.

Reflektionens betydelse för meningsfulla processer

Efter många år av pedagogiskt arbete, handledning, processledning och många andra möten vill nu Åsa Hejdenberg och Riina Lundell dela med sig till Modern Barndoms läsare av några saker som de sett och ringat in när det gäller reflektionens betydelse för meningsfulla processer och hur man kan jobba för det.

Reggio Runt

Pedagogen

Miljana Vulovic, prisad förskolekock och måltidspedagog i Helsingborg

Dokumentation

Barns tillblivelse genom konsten på förskolan Glimten i Bredäng

Synpunkten

Carina Wällstedt Lindberg, biträdande rektor, förskolan Helsingborg och Reggio Emilia Institutets styrelse

Signerat

Linnea Lindquist, rektor, skoldebattör och författare till "En negativ spiral. Kampen om den kommunala skolans resurser"

 

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola