Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 4, 2021

2021-11-09

Ännu ett Modern Barndom – denna gång utökat med fyra sidor! – om barns utemiljöer, utepedagogik och behov av rörelser, grovmotorik och risktagande. Möt Riskful Play som arbetar med risk- och rörelsefyllda aktiviteter i Vallentuna. Följ med till Norrköping och förskolan Svanens satsning på rörelseglädje som även blir till språklyft – och till Örebro som gått från att bygga traditionella lekplatser till att utveckla lekmiljöer på barns villkor. Möt även arbetslag som börjat arbeta projekterande, ett ovanligt hållbar framtid-projekt, vikten av sann förundran, parklekars betydelse och vikten av böcker som speglar alla barns liv.

Panelen

Några medarbetare i park/bygglekar i Göteborg, Malmö och Karlstad berättar vad dessa betyder för deras lokalsamhällen?

Riskful Play: Barn behöver pirr-i-magen-lekar

– Vi måste vara rädda om barns nyfikenhet och inte låta rädslan styra för mycket. Vi jobbar med kontrollerad fara för att utveckla barns grundmotorik. Den färdigheten måste de få, men det är verkligen inte självklart idag, säger Ahmed Al-Breihi, projektledare för Riskful Play som berättar om sitt arbete i Vallentuna kommun.

Från lekplatser till lekotoper

Örebro arbetar sedan några år med att skapa lekmiljöer på barns villkor. Ett arbete som började med parkförvaltningens kunskapsresa för att förstå vad lek är och som lett till att de nu utvecklar och bygger helt nya slags leklandskap tillsammans med forskare och andra yrkesgrupper. Följ med till en skola som fått en oemotståndlig park som förlängd skolgård, till testbäddar för lekotoper och till en sagostig i Varbergaskogen.

Rörelseglädje som ger språklyft

Förskolan Svanen i Norrköping arbetar sedan länge med hållbar framtid för att ge barnen möjlighet att utveckla sin ekologiska känslighet, känna framtidstro, hopp och delaktighet i världen. När de skall välja nytt tema se pedagogerna ett område som de behöver bli bättre på. Många barn behöver få utveckla sig motoriskt, få ökad tilltro till sin kropp och våga mer. Men temat ”rörelse-motion-hälsa” blir lärorikt även på andra områden:
– Det här har verkligen berikat barnens språk.

Reggio Runt

Pedagogen

Annika Grimborg, Petra Norén och Åsa Bergman i förskolan Vika.

Dokumentation

Kristallens förskola i Helsingborg

Synpunkten

Emma Lewis, ateljerista i S:t Jörgens- och Tågaborgs förskola samt på förskollärarutbildningen på Halmstad högskola

Signerat

Seluah Alsaati, dramatiker och författare

 

Länk till Modern Barndom nr 4, 2021