Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

500 femåringars fladdermöss fyller konsthall

Tionde året för Konst i förskolan i Farsta

2021-11-22

Låda efter låda med olika uttrycksfulla fladdermöss fyller Konsthall C:s hela utställningsvägg i Hökarängen. Alla är välkomna dit under helgerna i november men under veckorna är det barnen som skapat de 500 dioramorna med fladdermöss i som bjuds in, fyra grupper varje dag under tre veckor, då de får specialvisning tillsammans med en av två konstpedagoger som tidigare workshoppat med dem i Farstas stadsdels alla kommunala förskolor.

– Detta är barnens gestaltade förståelse av fladdermössen omkring oss, berättar Camilla Carlsson, konstnär, ateljerista och en av konsthallens två konstpedagoger under detta projekt som startade i september och som nu i november inte enbart tar emot de 500 upphovsbarnen.

– Vi tar faktiskt emot tusen barn här under tre veckor, tillägger Camilla, eftersom 5-åringarna som ställer ut får sällskap av alla 4-åringar för att de ska få se vad deras äldre kompisar har gjort och som en förberedelse inför nästa års Konst i förskolan. Varje dag kommer bussar till Konsthallen där en konstpedagog tar emot varje grupp.

Årets utställning ”Monster älskar fladdermöss” är en del av ”Konst i förskolan”, ett projekt som Konsthall C och Farsta stadsdel startade för tio år sedan. Ett unikt konstprojekt på flera sätt, inte minst till sin uppbyggnad. Det är ett trepartssamarbete mellan konsthallen, stadsdelsförvaltningen och en ny konstnär som bjuds in varje år – och projektet finansieras av förskolan eftersom ett av dess främsta uppdrag är att kompetensutveckla personalen.

– Första åren kom förskolans pedagoger hit och mötte konstnären och jobbade sedan vidare med barnen, men nu har Konst i förskolan vuxit och vi har egna konstpedagoger som åker ut till alla kommunala förskolor i stadsdelen, berättar Erik Annerborn, verksamhetsledare på Konsthall C.

500 Femåringar, Workshop M Camilla, Bild I Brödtext

Femåringar workshoppar tillsammans med Camilla Carlsson i sin förskola.

– Under två veckor i höst har vi cyklat ut till cirka 50 förskolor med de här kartongerna, hopvikta på våra pakethållare, berättar Camilla Carlsson. Där tejpade de ihop dem till lådor, så kallade dioramor, som alla femåringar fick en av var för att måla bakgrund i och skapa en fladdermus till. Dessförinnan hade förskolorna även samlat in naturmaterial som barnen också limmade ”på marken” i dioramorna.

– Vi hade bara drygt någon intensiv timme på oss under dessa workshoppar så det gällde att komma igång snabbt, fortsätter Birgitta Adolfsson, konsthallens andra konstpedagog i det här projektet, som precis som Camilla också är konstnär och ateljerista (de träffades första gången när de båda gick Reggio Emilia Institutets ateljeristautbildning för några år sedan).

Samtidigt var förskolorna förberedda. Flera pedagoger hade tidigare under hösten, som sin kompetensutveckling, fått workshoppa med årets konstnär, Monster Chetwynd, i Konsthall C. Alla förskolor hade också fått ett kompendium från konsthallen för att lättare komma igång innan konstpedagogernas workshop med barnen. Monsters val av ”Fladdermöss” engagerade dessutom verkligen både barn och pedagoger. Många var igång redan i september och flera förskolor verkar vilja fortsätta arbeta med detta även efter utställningen ”Monster älskar fladdermöss” sista dag 28 november.

500 Femåringar, Barn I Workshop, Bild I Brödtext

– Det är första gången vi arbetar med en konstnär som inte är svensk. Monster flög hit från Schweiz där hon bor, men hon är från England, vilket gjorde att hon bara kunde vara här en kortare tid. Men Monster, som tidigare kallat sig för bland annat Spartacus och Marvin Gaye, är van att arbeta med många olika teatrala uttryck, performance, och hon har gjort mycket tillsammans med barn. Hon är också pedagogisk. Monster fick verkligen jobba med pedagogerna här, för de som arbetar i förskolan är inte alltid så villiga på att kasta sig in i något nytt, men det fixade hon verkligen. Och alla uppskattade det.

Erik berättar vidare om Monster Chetwynds mångåriga fascination inför fladdermöss, hur hon skapat verk som de fladdermuskostymer som också ingår i utställningen, kostymer som levandegörs under helgerna av pedagogen och konstnären Sarai Alvarez.

Redan första helgen i november hade konsthallen fler besökare än de haft under någon av förskolornas tidigare utställningar där. Den lär också vara en av Sveriges största utställningar som skapats av barn och för barn. Konst i förskolan är för många barn deras allra första möte med en konstutställning, en konsthall, en konstnär och inte minst med konst.

Fladdermössen har verkligen legat nära barnen. De har velat hålla på med det här, lära sig mer om dem. På många förskolor har projektet därför spridit sig också till de yngre barnen, berättar Birgitta.
500 Fladdermöss, Porträtt Camilla & Monster, Bild I Brödtext

Konstpedagogen Camilla Carlsson och konstnären Monster Chetwynd med fladdermustiaror.

– När barnen kommer hit till konsthallen välkomnar vi dem, tar av skorna, samlas här på kuddarna, berättar Camilla, som sedan inleder med att visa en bild på konstnären Monster Chetwynd, hur hon gärna klär ut sig i sin egengjorda fladdermustiara på huvudet. Fladdermustiaror som barnen senare får prova när de mot slutet dansar runt som fladdermöss i rummet.

– Har ni några tår och fingrar, frågar jag vidare och visar hur fladdermössen använder sina. Camilla ger fler exempel på rörelser som de gör tillsammans, och samtalen om allt från fladdermöss, konst och barnens skapelser som de sedan tar in med alla sina sinnen – ögon, munnar, tänder, och inte minst sina öron.

– De vet ofta att hörseln är viktig för fladdermöss. Har ni några näsor undrar jag och berättar att bland deras konstverk finns lite fladdermusbajs också – och minst tre fladdermöss med tjocka magar med ungar i.

Barnens alla fladdermössdioramor – vackert ljussatta – blir till en fint sammanhållen och uttrycksfull konstvägg som drar varje besökare närmare, där nya upptäckter väntar i barnens många olika gestaltningar.

– När vi var ute på förskolorna kunde det vara stor upplevelse att bara få blanda samman färgerna för en del barn, att faktiskt få smutsa ner dem. Det vill säga att upptäcka nya färgblandningar, säger Camilla.

– Vi har verkligen fått inblick i hur olika det kan vara för barn på olika förskolor i samma kommundel, fortsätter Birgitta samtidigt som hon poängterar att alla läroplanens mål ingår i det här projektet.

Barnen är verkligen medskapande i det här, och Monster som nu har fått se bilder på vad barnen har gjort säger ”Wow!”, berättar Camilla.
500 Fladdermöss, Lådor O Barn, Bild I Brödtext

Projektet Konst i förskolan handlar dock inte enbart om konst, kreativitet och estetiska lärprocesser utan också om hållbarhet. Som hur kunskaper om djur till exempel kan påverka barns relationer och beteenden gentemot dem och naturen – och att barn också måste få möjlighet att bygga positiva förhållningssätt till impopulära djur.

Här passar Monster Chetwynds val av fladdermöss in väldigt bra, djur som hon fascineras av för deras många exceptionella egenskaper – som ekolod, flygförmåga, nattliv, immunsystem – och att:

Det finns vissa saker med fladdermöss som jag tycker är riktigt spännande. Till exempel är en fladdermus medellivslängd cirka 30 år, och de får bara några få barn. De tillbringar mycket tid med sina barn, jämfört med en mus som i genomsnitt lever 3 år och kan ha upp till 300 avkommor.

Text Maria Herngren
Bild Louise Helmfrid, Dena Eidi, Konsthall C

500 Femåringar, Lådorna..., Bild I Brödtext

Modern Barndoms tidigare besök i Konsthall C

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola