Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Jubileum – Centrum För Barnkulturforskning Slide

Barnkultur ÄR kultur!

2021-03-26

40 år har gått sedan inrättandet av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, ett centrum som sedan dess har arbetat för att stärka barnkulturens ställning i Sverige.

Jubileumsåret – egentligen 2020, men firandet fick skjutas fram på grund av covid-19 – har nu firats med en digital gala som Modern Barndom passade på att ta del av.

Jubileet direktsändes från Kulturhuset Stadsteatern – en eftermiddag när vårddagjämningen stod för dörren, och riktade sig till alla intresserade. Det bjöd på såväl historisk återblick som samtal, scenkonst och videohälsningar från bland annat dramatikern och regissören Susanne Osten, forskare, tidigare studenter och föreningen Artikel 31, som arbetar för att öka barns och ungdomars möjligheter att påverka och fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Bland de medverkande fanns professor Anne Bamford, författare till The Wow Factor: Global research compendium on the impact of the arts in education på direktlänk från London, Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och scenkonstgruppen Sirqus Alfon.

Därtill gjorde skådespelaren Robert Fux en intervju med Karin Helander, professor i teatervetenskap och lärare vid Centrum för barnkulturforskning, som berättade om centrumets 40-åriga resa. Från motståndet som Gunnar Berefelt (som tog initiativ till att inrätta centrumet och var dess förste föreståndare 1980–98) mötte och vidare genom fältets teoretiska och metodologiska utveckling, hur synen på barnet och barndomen förändrats, samhällets och digitala mediers inverkan. Barnkonventionen, barns rättigheter, begrepp som barnperspektiv, delaktighet, hur barns bästa diskuteras och problematiseras allt mer… Och så klart dagens pandemikris, där man märkt att många fler ringer Bris angående ångest, isolering, fysisk och psykisk misshandel.

Hon berättade om en rapport från Uppsala som pekade på att barn från fyra år och uppåt ringer och pratar om existentiella frågor. I rapporten stod att det behövs berättelser för att hjälpa barnen bearbeta vad som händer.

– Det behövs kultur – samtidigt som kulturen är strypt!

Galan avrundades med en framtidsspaning av centrumets nuvarande föreståndare Malena Janson, om bland annat den renässans för ”allaålderskultur” som man nu börjat uppmärksamma, där samma kultur tilltalar många olika åldersgrupper, och om vad som händer när makthierarkier synliggörs – när barn likt Greta Thunberg vänder sig emot dem – och en förhoppning om att det kan leda till att kritisk barnkulturforskning ökar.

Avslutningsvis rullade hälsningar från deltagare som följt galan – från Kiruna i norr till Malmö i söder:

”Fyrti bast för barna! Hurra vad ni är bra!”

”Barnkultur ÄR kultur!”

Text Elin Mellerstedt

Jubileum – Centrum För Barnkulturforskning Slide 3

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola