Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vad har det varit & vad kan det bli?

Dokumentation

2021-06-01

Av pappers-spill, kvarglömda kläder och ett spännande projekterande i förskolan kan det bli en häst, ett loppis, pengar till Röda Korset och en barnbok. Det visar barn och pedagoger på en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Kungsbacka där kreativiteten har fått blomstra och ny kunskap erövras samtidigt som deras syn på vad som kan återanvändas har förändrats.

När de äldsta barnen under sitt sista år på förskolan Blomstergatan i Kungsbackan skall arbeta med hållbar utveckling, vilket är hela förskolans projekt, blir deras inriktning ett slags Vad har det varit & vad kan det bli-projekt då de undersöker vad ett par vanliga material kommer ifrån och vad de kan återskapas till. Ett projekt som blir till två delprojekt.

I första projektet börjar de undersöka var allt papper som de har på förskolan egentligen kommer ifrån, vilket utmynnar i trädens betydelse för vår jord – och en papier-maché ponny som får namnet Maja-Charlie, vilken de tillverkar av allt ”pappers-spill” på avdelningen.

Pappersprojektet med Maja-Charlie leder så småningom till att barnen börjar fråga sig:

Vad ska vi göra med alla överblivna kläder på förskolan?

Så drar ett utforskande kring klädtillverkning igång. När ett av barnen kommer på idén att de ska ordna ett loppis är alla genast med på det. Liksom när ett annat senare föreslår att pengarna som de får in ska de ”skänka till barn som inte har kläder och mat i Syrien” (hon kommer själv därifrån). Det gör de genom Röda Korset i Kungsbacka. Och överlämnandet av pengarna dit är nog det viktigaste ”ögonblicket” i dessa projekt. Barnen är väldigt stolta över att de hade gjort något för att hjälpa andra barn.

Under det här projektet finns två frågor som ständigt återkommer ”Vad har det varit?” och ”Vad kan det bli?” vilka i grunden förändrar såväl barnens som pedagogernas syn på vilka möjligheter som finns till återanvändning.

– Det fina var också att detta projekt ägdes helt av barnens egen kraft och kreativitet, något som jag ser som väldigt viktigt i ett projektarbete för hållbar framtid, säger förskolläraren Frida Blank, som själv fick inspiration av detta projekt till att skriva en barnbok som har kommit ut nu i vår.

Text Maria Herngren

Verksamhet: Blomstergatans förskola, avdelning Vitsippan, i Kungsbacka.
Tid: Läsåret 2019/20
Projekt: Förskolans gemensamma projekt är Hållbar utveckling, vari Vitsippans projekt kring vad olika material kan bli, blev till två delar: ”Vår ponny Maja-Charlie” och ”Vår loppis”.
Barn: 14 st 4-6-åringar
Pedagoger: Frida Blank och Anna-Kerstin Nilsson
Två spår av projektet utanför förskolan
  1. Pengar till Röda Korset
  2. Barnboken Vad kan det bli? (Idus förlag), som förskolläraren Frida Blank fick idén till under sitt arbete med barnen i det här projekt. En bilderbok där hon och illustratören Marianne Sund vill stimulera de yngsta barnens kreativitet och fantasi genom att visa att det vi betraktar som skräp kan bli någonting nytt och roligt!

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola