Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Lekfulla berättelser i Östersund

2021-01-20

För två år sedan gav Reggio Emilia Institutet ut Hoppfulla berättelser tillsammans med Östersundsförskolorna Guldkusten, Bikupan och Fröhuset. Varje år reflekterar, analyserar och berättar de i skrift – och med rikligt bildmaterial – om sitt årliga projekterande för att kunna utveckla sitt arbete vidare, och dela med sig till familjerna. Men Hoppfulla berättelser nådde längre än så! Denna deras första processbok som trycktes i större upplaga har sedan lästs med stor uppskattning av många över hela Sverige, liksom deras föreläsning kring denna i institutets program. Nu ger Reggio Emilia Institutet återigen ut en av deras processböcker, Lekfulla berättelser om deras projekterande under hösten 2019 och våren 2020, vilken handlar mycket om lek, lekfullhet och ateljékultur. Något de också kommer berätta mer om i en föreläsning.

 

Stor Puffbild Till Lekfulla Berättelser, MB

I Lekfulla berättelser – där individen och gruppen möts i ett ömsesidigt meningsskapande bjuder Förskolorna Guldkusten, Bikupan och Fröhuset återigen frikostigt med sig av sitt projekterande arbete under ett helt år. Denna gång gäller det hösten 2019 och våren 2020, ett år då de särskilt fokuserar på lek och lekfullhet, men också sin ateljékultur. Som varför de numera ser och kallar alla sina pedagogiska miljöer för ateljéer.

Den här processboken, liksom den tidigare Hoppfulla berättelser, sätter inte fokus enbart på deras projekterande arbete under det år som gått, utan den långa processen blir också tydlig, såväl bakåt som framåt. Dessutom är Lekfulla berättelser, liksom deras tidigare processböcker, en del av ett annat viktigt projekterande som alla (rektor, barnskötare, förskollärare, kock, ateljerista ...) är involverade i, nämligen att reflektera i skrift tillsammans vilket märks här; hur det fördjupar deras projekterande.

I Lekfulla berättelser medverkar de tre förskolornas nio avdelningar med var sitt kapitel, men också deras kök (något de också berättat om nyligen i En ansvarsfull gastronomi, i Modern Barndom nr 4/20). De berättar och reflekterar över sitt projekterande under året som gått tillsammans med barnen och vad de nu tar med sig och arbetar vidare med. Men denna processbok har också fått en större betydelse än den brukar för dem själva och för familjerna under detta pandemiår då de inte har kunnat träffas som tidigare mellan avdelningarna och förskolorna. 

Maria Herngren

Mer om den tidigare processboken

Beställa böcker