Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Bild 1: Loris Malaguzzis Internationella Center och Cristian Fabbi. Bild 2: Bilder från förskolan Allendes park i Reggio Emilia.

Ett svårt år – men också ett år som gett oss mycket

0001-01-01

– Våra skolor är öppna som vanligt och har varit det ända sedan i september, berättar Cristian Fabbi, ordförande för Reggio Emilias kommunala förskolor. När Modern Barndom pratade med honom förra våren var läget ett annat. Förskolorna hade då varit stängda i flera veckor, och Cristian var väldigt bekymrad: ”vi vet inte när vi får öppna igen. Kanske inte alls i år, alltså detta skolår som slutar i juli, utan först till hösten”. Precis så blev det. Men Cristian tycker ändå inte att de förlorat ett år, även om mycket varit svårt, för de har också stärkts på flera områden.

– Inför öppnandet i september var vi mycket oroliga för att det skulle bli många begränsningar för våra skolor men så har det inte blivit. Vi har fått hålla öppet som vanligt, bara stänga någon avdelning under en vecka om någon förälder eller personal blivit sjuk i covid. Vi har också – vilket varit viktigast – fått fortsätta vårt arbete i förskolorna, och i vår skola, som vanligt, bara förhålla oss till smärre rekommendationer som att vara ute så mycket som möjligt, att föräldrarna inte får komma in, att personalen måste ha munskydd, och att bänkarna måste stå lite åtskilda i vår skola. De som haft det svårast hos oss är nog administrationen.

Sedan i höstas har föräldrar också kunnat välja att ha sina barn på förskolan kortare dagar med sänkt avgift, vilket 15 procent nappat på, vilket gjort att de haft något färre barn på eftermiddagarna. Men framför allt har de haft vikarier som kunnat hoppa in när personal med sjukdomssymptom varit tvungna att stanna hemma, och snart ska de intervjua 70 nya lärare för att anställa än fler, berättar Cristian. Men det är inte bara personalen som har jobbat hårt för att hitta nya sätt att arbeta, först digitalt när förskolorna var stängda under våren och nu mycket mer utomhus. Cristian Fabbi framhåller också föräldrarna:

– De har varit väldigt stöttande. Förra våren var många väldigt arga för att förskolorna stängde. Många föräldrar har sedan skrivit till politiker och myndigheter och tryckt på om hur viktigt det är att förskolorna är öppna och att vi får driva vår undervisning på det sätt som vi gör här. När vi nu hade val till våra barndoms- och stadsråd (vilka väljs vart tredje år och finns på varje förskola, i vilka personal, föräldrar och andra medborgare sitter, reds. anm.) så anmälde sig 800 föräldrar, fler än någonsin, och fler än någonsin röstade också. Föräldrarna har verkligen varit delaktiga och har betytt mycket när det gäller att vi fick fortsätta utan starka begränsningar. Det har också varit borgmästarens budskap till staden. Hälsomyndigheterna har också varit väldigt samarbetsvilliga och hjälpsamma för att vi ska kunna fortsätta som vanligt.

Alltså projekterande, hundraspråkligt och utforskande.

– Egentligen fortsätter de bara med det fokus kring hållbarhetsfrågor som förskolorna här haft i flera år. Nu gör de det bara ännu mer ute, i naturen, som Allende (en förskola med en enastående rik park, reds anm.) som ju alltid har gjort det.

En annan sak som de också arbetat med länge i Reggio Emilia men som de nu utvecklat ytterligare är sitt digitala arbete.

Och barnen! De har verkligen under hela pandemin varit väldig medvetna, förstående och velat diskutera med pedagogerna och bidra på olika sätt, så det känns inte som att vi har förlorat ett år, utan som att vi även har vunnit mycket, som ett större deltagande och engagemang, en nytändning, nya idéer, fler och starkare relationer, mer samarbete.

Samtidigt tror Cristian Fabbi att det kommer dröja, antagligen hela det här året innan de kan återgå till allt de saknar, som att slippa bära munskydd, välkomna föräldrarna inne på förskolorna, mötas mer fysiskt och att kunna ta emot besökare, inte minst internationella.

Text Maria Herngren

Modern Barndoms intervju med Cristian Fabbi i april 2020

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola