Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 1, 2021

2021-02-10

Barns utrymme i våra städer har minskat under många år samtidigt som pandemin – men också engagemanget kring miljö- och hållbarhetsfrågor – har gjort att natur och uterum blivit allt viktigare, vilket Modern Barndom kommer skriva om i flera artiklar framöver. I detta nummer medverkar bland annat två forskare och så besöker vi Hallonbergen i Sundbyberg där barn på förskolan Stella Nova har tagit plats i sin förort. 

Panelen

Vad har pedagogutbildningen betytt för dig i ditt arbete? Några deltagare som gått den berättar.

Barn tar plats i Hallonbergen

Papperskorgarna är inte viktigast utan att barnen lär sig att deras röster är viktiga, att de kan förändra saker, säger Monira Haj Abdalla. Och att de får upptäcka den rika naturen här, lära känna sitt lokalsamhälle och ta plats i det, fortsätter Thomas Borg, om barngruppen som utforskat Hallonbergen och fått med sig föräldrar, fastighetsbolag, föreningar...

Barns anknytning till naturen

Vi behöver skapa miljöer – städer – där kopplingen till naturen ständigt närvarar. Utan regelbundna naturupplevelser förlorar vi möjlighet till den omedvetna strävan att skydda och bry oss om naturen, säger Matteo Giusti, som undersökt hur barns livsmiljöer påverkar deras relation till naturen.

Baksätesgeneration & bollhav

Var är barnens plats i den verklighet (gatan, kvarteret, gården, parken o.s.v.) som ligger bortom hemmets eller skolans och förskolans väggar? Hur kan denna verklighet bli deras? Det är frågor som engagerar Andrea Pintus, forskare i experimentell pedagogik vid universitetet i Parma, Italien.

Vad är kvalitet och för vem?

Vi måste återerövra frågan om vad kvalitet är och för vem vi gör vårt kvalitetsarbete, säger Kerstin Löf, universitetsadjunkt vid Luleå Tekniska universitet, som i sin magisteruppsats Socio-materiella tankevurpor och systematiskt kvalitetsarbete visar hur krångligt och komplext kvalitetsarbete är.

Kreativa kopplingar i Västerås

Anna Söderström Ahrborn och Leicy Olsborn Björby berättar om Kreativt Återanvändningscenters arbete i Västerås. Om deras projektet ”Kopplingar” 2019 som de fördjupar än mer i ”Kopplingar 2.0”.

Reggio Runt

Hyllan

Rum i förskolan för barns lek och lärande

Pedagogen

Maria Ekman Löwdin, pedagogista, Emilia Öst, Västerås

Dokumentation

De yngsta barnens arbete med ”Att växa med jorden – ett sinnligt utforskande” på Förskolan Karet, Umeå

Synpunkten

Sofia Hedin, Reggio Emilia Institutets styrelse och pedagogista i Linköping

Signerat

Arazo Arif, författare, multimedial konstnär, driver podden Looney Talks, debutdiktsamling ”mörkret inuti och fukten” 2020.

 

Modern Barndom nr 1, 2021

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola