Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 1, 2020

2020-02-07

Modern Barndom besöker Älvdansens förskola i Västervik, i serien om Reggio Emilia-inspirerade förskolor – och Härryda som satsat på Bordercrossing för att kompetenshöja både sina förskolor och grundskolor upp till årskurs 3. I Västerås får barnen ta plats i staden och berätta hur de ser på sina rättigheter inför att Barnrättskonventionen blir lag. En lag som Magnus Järeskog, generalsekreterare för Bris, även skriver om i Signerat-krönikan, och Anna Barsotti påminner om en saknad röst, Loris Malaguzzis, i sin Synpunkten-krönika. Modern Barndom besöker också konstnären och illustratören Sara Lundberg. Och detta första nummer på nya året bjuder dessutom på åtta sidors extra läsning, med ett tankeväckande utdrag ur Östersundförskolorna Bikupans, Guldkustens och Fröhusets nya processbok (2018/19).

Panelen

Kan klimatpåverkan komma att förändra förskolans och skolans innehåll och uppdrag framöver – i så fall hur?

Vi tänker med, inte om, varandra

Älvdansen är en stor förskola med flera hus och gårdar, varav en stor i mitten, och förstås många barn och vuxna. Ändå är där ett ord som genomsyrar allt och alla: ”Tillsammans”. Modern Barndom fortsätter besöka Reggio Emilia-inspirerade förskolor runt om i Sverige, denna gång i Västervik.

Sug efter att få veta mer

– Det här handlar om kvalitet och undervisning, kärnan i hela vårt utvecklingsarbete för alla barn från ett till sexton år i Härryda kommen. Ett arbete som vi startade redan 2010 med ”Rötter och vingar” som är vår helhetsidé för att ge unga en hållbar framtid, berättar Anders Uvebrant, verksamhetschef, om varför Härryda kommun valde att satsa på Bordercrossing.

”Tredje pedagogen” får jobb på förskola i Östersund

I fjol gav Reggio Emilia Institutet ut ”Hoppfulla berättelser i ett hållbart lärande” tillsammans med förskolorna Bikupan, Guldkusten och Fröhuset i Östersund; deras processbok för hösten 2017 & våren 2018. I år får Modern Barndoms läsare istället åtta extra sidors läsning detta nya år, med ett utdrag (kapitel) ur dessa Östersundsförskolors nya processbok.

En intim konstupplevelse

– Bilderboken är så mycket kärlek för mig – och en värdefull konstupplevelse, säger Sara Lundberg som utbildade sig till konstnär utan tanke på barnböcker tills ”slumpen” fick henne att börja illustrera andras texter och så småningom även skriva egna.
Unga har ordet: Ljusmanifestation i Västerås
En kväll under samma himmel för barn och barns tankar som fick ta plats och bli synliga i det offentliga rummet i Västerås.

Reggio Runt

Pedagogen

Shady Kamel Ali i Örebro

Pedagogisk dokumentation

Från ett Växa-projekt på förskolan Karet i Umeå

Synpunkten

Anna Barsotti, tolk, författare, översättare och senior rådgivare i Reggio Emilia Institutets styrelse

Signerat

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Prenumerera till dig eller din förskola/skola - eller beställ lösnummer