Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 4, 2019

2019-11-06

De yngstas inflytande i förskolan – hur får man till en praktik så att det blir demokrati och inte bara dekoration? Förskolans läroplan har ju allt sedan sin första skrivning lyft fram alla barns rätt till inflytande. Samtidigt har varken styrdokument eller forskning bistått praktiken i hur det ska gå till, särskilt inte för de yngsta barnen. Men det finns forskare och praktiker som försöker. Möt några av dem i Modern Barndom. Möt också Läsfrämjarinstitutet, som har prisats med 100-språkspriset. Modern Barndom fortsätter också att skriva om bibliotek, denna gång om förskolebibliotek, och i serien om Reggio Emilia-inspirerade förskolor besöker vi denna gång Botkyrka. 

Panelen

Varför har ni inte längre pedagogistor i era förskolor? Chefer i Sundsvall, Uppsala och Botkyrka svarar.

De yngstas inflytande i förskolan – Dekoration eller demokrati?

Förskolans läroplan har allt sedan sin första skrivning lyft fram alla barns rätt till inflytande. Samtidigt har varken styrdokument eller forskning bistått praktiken hur det ska gå till, särskilt inte för de yngsta barnen.
Men det finns forskare och praktiker som försöker, möt några här.

Vi måste hänge oss med barnen

– I min avhandling försöker jag synliggöra hur barns inflytande kan förstås som kollektivt och intrasslat i komplexa relationer som involverar många aktörer, försöker Kristina Ungerberg sammanfatta sin avhandling ”Flytande inflytande : Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan.

Leva och uppleva demokrati

”Vår förhoppning är att vårt exempel kan göra vägen till en demokratisk praktik kortare för någon annan”, skriver Johanna Appelquist och Helena Markens i ”Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta” där de inte bara försöker utan också lyckas sätta ord på hur man kan göra så att även ettåringar får leva och uppleva demokrati.

100-språkspriset 2019

Innan Läsfrämjarinstitutet mottar 100-språkspriset i Malmö åker Modern Barndom till dem i Lina Hage i Södertälje där de väcker läslust och skaparlust, men också stolthet hos barn och familjer över att de har ett eget Läsland där de bor. 

Reggio Emilia-inspiration i Botkyrka: Starkt team

Förskolan Ringblomman tar kontakt med orden: Vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet av vad ett starkt team av ateljeristor, förskollärare och barnskötare med inriktning mot digitalisering kan betyda för en förskola.

I Lund har alla förskolor bibliotek 

I början var det tänkt som en försöksverksamhet, eftersom förskolornas barngrupper inte kom till biblioteket lika mycket som tidigare.

Malaguzzis 100-årsjubileum i Reggio Emilia och i Sverige

Reggio Runt

Pedagogen

Jenny Öberg, förskollärare på Videbackens förskola i Nynäshamn.

Pedagogisk dokumentation

1-åringar utforskar vatten i Trångsund

Synpunkten

Sonja Lundmark och Per Alnervik om Reggio Emilia Institutets nationella nätverksprojekt Hållbar framtid gör någon skillnad.

Signerat

Karin Nygårds, lärare och ordförande för Surfa Lugnt, om vuxnas digitala ansvar

Prenumerera till dig eller din förskola/skola - eller beställ lösnummer