Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

100språksprisvinnarna slide.jpg

Historieberättarnas Nina Varumo och Anusha Caroline Andersson tar emot 100-språkspriset i Örebro.

RÄTTELSE: I Modern Barndom nr 4 står tyvärr fel namn under denna bild. De korrekta namnen är som här ovan: Nina Varumo och Anusha Caroline Andersson

Modern Barndom nr 4, 2018

2018-11-07

Modern Barndom nr 4/18 handlar mycket om lek. Möt forskare och pedagoger om varför leken är så viktig – och vad händer om lek och utforskande får möjlighet att samverka. Möt också Historieberättarna som prisats med Reggio Emilia Institutets och Loris Malaguzzis insamlingsstiftelses första 100-språkspriset. Här berättar vi lite om vad detta nummer innehåller. Och kommer med en rättelse till en bild som fick fel namn i tidningen.

Panelen

Tre unga "lekmästare" berättar om sina bästa lekar.

Barn behöver lek och utforskande

"Barnet är en skapande varelse i sitt lekande. Reggio Emilia har visat att barnet är det i utforskandet också. Båda behövs!" säger Monica Nilsson, som tillsammans med forskare och pedagoger har studerat vad som händer när lek och utforskande får möjlighet att samverka i ett tvåårigt forskningsprojekt på en Reggio Emilia-inspirerad förskola.

Birgitta Knutsdotter Olofsson: Leken är barnens grundspråk

”Loris Malaguzzi sa ju att ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Men då säger jag att leken är det allra viktigaste. Leken är själva grundspråket", säger Birgitta Knutsdotter Olofsson, professor emerita.

Barns rätt till lek

"Leklust ger livslust. Men också lust att lära och utforska", säger Ylva Andersson, projektledare hos svenska Lekfrämjandet som är del av International Play Association som kämpat länge för barns rätt till lek, som blir svensk lag med FN:s barnkonvention.

Första 100-språkspriset till Historieberättarna 

”100-språkspriset 2018 går till Historieberättarna för att de i gemensamma aktiviteter med nyanlända, i Sverige och internationellt, värnar de ungas rätt att gestalta sina identiteter i berättelser genom 100-språkliga uttryck. Berättelser om vår tid som annars inte skulle blivit berättade”, meddelar juryn. Anusha Caroline Andersson, Historieberättarnas grundare, berättar om deras arbete.

Ateljeristan & kulturen

Emma Lewis, ateljerista och förstelärare i Helsingborg, skriver om stunder då tiden står still.

Hyllan

Lästips om lek

Reggio Runt

Bordercrossing i Örebro; lekens roll i förskolan; Gunilla Esséns och Leicy Olsborn Björbys nya bok ”Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer”, mm.

Pedagogen

Möt Maria Brunet, pedagogista och lärare i svenska som andra språk.

Pedagogisk dokumentation

Om en plats med själ, om ett projekt med de yngsta barnen på förskolan Mumindalen, Bagarmossen, Stockholm.

Synpunkten

Harold Göthson riktar blicken mot framtiden i sin sista Synpunkten.

Signerat

Stina Oscarsson, dramatiker, regissör & kulturdebattör, skriver om att vi ständigt måste öva vår fantasi.