Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Bildspelet visar fyra av Reggio Emilia Institutets grundare tillsammans med två tidigare ordföranden under deras panelsamtal, och workshoppar samt Reggio Emilia Institutets styrelse under institutets medlemsdagar 22-23 mars 2018 i Stockholm.

”Nu ska vi vidga vårt arbete för barns rättigheter”

2018-03-27

– Reggio Emilia Institutet bildades för att värna barns rättigheter och för att arbeta för Reggio Emilia-inspirationen i Sverige, vilket fortfarande är lika aktuellt. Men nu vill vi nå ut bredare, komma i dialog med fler som arbetar för barns rättigheter, säger Sonja Lundmark, ordförande för Reggio Emilia Institutets ekonomiska förening efter två intensiva medlemsdagar, 22-23 mars i Stockholm, då medlemmarna blickade såväl bakåt, och firade institutets 25 år, som framåt om hur man ska gå vidare.

– Fyra av Reggio Emilia Institutets sex grundare, Per Bernemyr, Harold Göthson, Gunilla Dahlberg och Anna Barsotti, inledde våra medlemsdagar med att berätta om hur allt började och om avgörande punkter i institutets historia, tillsammans med de två tidigare ordförandena, Per Dahlbeck och Birgitta Kennedy. Det gav oss alla en bra grund att blicka vidare framåt, berättar Sonja Lundmark. (Mer om hur REI växte fram kommer här på MB:s hemsida 17 april, i en artikel ur skriften ”Modern Barndom OM Reggio Emilia Institutet 15 år” där grundarna berättar om just detta).

– Genom vårt arbete med vårt nätverk Hållbar framtid har vi redan påbörjat detta viktiga framtidsarbete, och med att nå ut bredare där vi ännu inte gjort oss hörda, i skolvärlden och till andra grupper som arbetar för barns rättigheter. Vi vill komma i dialog med fler lärare, barnskötare, förskollärare, men också politiker och tjänstemän både lokalt, regionalt och nationellt för att kunna jobba mer för barns demokratiska rättigheter än vi hittills gjort. 

Under mötesdagarna fick medlemmarna – förutom att jobba i workshop med sådana frågor – även lyssna till Ingela Söderström, förskolechef och pedagog, som berättade om hur BarnCompaniet i Boden arbetar med och tolkar begreppet Hållbar framtid i förskolan. Även en politiker, riksdagsledamoten Linus Sköld, kom och bidrog med sina kunskaper om hur man kan arbeta med opinionsbildning för att nå ut bättre och hitta fler samtalspartner.  

– Vi ska förstås inte jobba partipolitiskt. För oss handlar det om hur vi ska bli bättre på att kommunicera de frågor som är intressanta för att komma i dialog med fler. Just så som vi också har börjat göra genom att vara en remissinstans för Skolverkets arbete med ny reviderad läroplan för förskolan, förklarar Sonja Lundmark.

Text: Maria Herngren

Bild: Mats Pettersson