Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Ny skrift om verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia

2018-02-12

Reggio Emilias första officiella dokument, ett slags läroplan för deras kommunala förskolor, kom för några år sedan och fick på svenska titeln ”Arbetsinriktning för Reggio Emilias kommunala förskolor”. Den har nu fått sällskap av ännu en skrift, ”Arbetsdokument för verksamheten på de kommunala förskolorna”, som Förskolornas Istituzione i kommunen Reggio Emilia har tagit fram för att ge barnens familjer en grundläggande introduktion till deras arbete och organisation. Något som Åsa Hejdenberg, som läst den för Modern Barndom, tycker fungerar bra också för svenska läsare. I sin recension lyfter hon även fram hur väl de här skrifterna kompletterar varandra.

Arbetsdokument för verksamheten på de kommunala förskolorna, författad av Förskolornas Istituzione i kommunen Reggio Emilia (i översättning Anna Barsotti, utgiven av Reggio Children i samarbete med Reggio Emilia Institutet) är en helt ny skrift för det svenska sammanhanget. Ni som redan är bekanta med den orange skriften vid namn Arbetsinriktning för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, kommer att känna igen er. Det är två skrifter som kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Då den första och betydligt tunnare Arbetsinriktningen (22 sidor) mer kan liknas vid en kommunal läroplan, är den mer omfattande Arbetsdokumentet (80 sidor) istället ett slags organisatorisk förklaringsskrift om förskolorna, staden och det offentliga, integrerade systemet där för barn i åldrarna 0–6 år; och även om hur de arbetar med utvärdering, verktyg och begrepp. 

Originalskriften på italienska har kommit till för att man i Reggio Emilia vill ge barnens föräldrar information om hur förskolorna är organiserade på alla plan, både i sin helhet, men också i sina många beståndsdelar, som exempelvis hela det pedagogiska projektet, hur antagningen av barnen går till, vilka kvalitetsvillkor som finns, vilken delaktighet familjerna har rätt till, och hur förskolorna tänker kring barnens hälsa och välbefinnande.

I min roll som koordinator för Reggio Emilia Institutets veckoseminarium i Reggio Emilia och som institutets programansvariga möter jag ofta frågor som: Hur ser det ut organisatoriskt på förskolorna? Hur tänker man kring pedagogisk samordning? Köken, vilken plats har de? Har de cateringkök eller är det kök på varje förskola? Hur ser delaktigheten ut för föräldrarna? Är verkligen föräldrar inbjudna till personalmötena? Hur tänker man kring hälsa och välbefinnande? Den pedagogiska miljön, hur tänker man kring den? Och säkerheten för barnen? Finns det jämlikhetsfokus? Vad är istituzione för något?

Allt sådant och mycket mer därtill finns beskrivet i denna skrift, liksom kortfattat också om den pedagogiska dokumentationens betydelse och hur man organiserar för pedagogisk samordning och kontinuitet. Skriften är visserligen skriven på en torr, rent av byråkratisk prosa, men den är ovärderlig i mina ögon för alla som vill förstå dessa förskolor och den stad de befinner sig i.

Åsa Hejdenberg

programansvarig på Reggio Emilia Institutet

Skrifterna finns här att beställa