Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Modern Barndom nr 3

2017-09-12

Modern Barndom nr 3/17 finns nu ute hos prenumeranterna. Här berättar vi lite om denna tidnings innehåll. Vi publicerar också kontinuerligt fler artiklar, recensioner och kolumner här på hemsidan.

I Panelen, Modern Barndoms frågesida kommer i höst och i vinter ägna sig åt det uppdrag som Skolverket fått att uppdatera läroplanen för förskolan när det gäller fyra viktiga områden: undervisning & utbildning, lek, omsorg och förskolechefens roll. Första frågan blir ”Undervisning i förskolan – bör det skrivas in i förskolans läroplan och i så fall varför?”

Trä, hål, plugg och ... sim sala bygg

På Sege parks förskola i Malmö har ”barn och pedagoger utvecklat ett öppet konstruktionsmaterial. Med trä, hål och plugg skapar de ständigt nya och föränderliga konstruktioner: torn som tar höjd, hus som går att leka i och hinderbanor som breder ut sig.

Vi vill och kan bidra

”Vi såg det som en möjlighet att träffa en person som vi annars kanske inte skulle få. Rebecca berikar verkligen barnen här”, säger Mia Fallman, förskollärare på Kubens förskola i Sundsvall, om varför de tackade ja när Rebecca Raje ville börja jobba hos dem. I Stockholm vill Hillevi Larsson gärna göra något liknande men än har ingen förskola nappat.

Ateljeristan & kulturen

Detta nummers ateljerista, Paola Bruna i Botkyrka, skriver om hur viktig konsten och estetiken är i förskolan, om hur den kan bädda för nyfikenhet.

Fokusprojektet: "Nästan som att doktorera i grupp"

Möt några av de pedagoger och pedagogiska ledare i tjugotre förskolor – sex ”fokusförskolor” och nitton ”samarbetsförskolor” – som under tre år fick möjlighet att undersöka ’Hur Reggio Emilia-inspirationen kan påverka, gestalta och utveckla sig inom svensk förskolepraktik?’ i Reggio Emilia Institutets Fokusprojekt, varvat med utdrag ur fokusförskolornas eget gemensamma skrivande.

Vi måste lyssna på varje berättelse

Önskan om att få vara med och skapa en ny förskola, som bygger på lekfullt och projektbaserat lärande för barn i ett palestinskt flyktingläger får läraren Suzanne Axelsson att resa till Jenin i Palestina. En resa som snart blir till flera – och som inte bara resulterar i en ny förskola utan även i en ny förskollärarutbildning.

Reggio Runt berättar bland annat om ett par förskolor som arbetar särskilt aktivt med maten, i Uddevalla och på Öland.

Pedagogen Marika Lorenzani, nybliven pedagogista efter många år som pedagog på småbarnsförskola i Reggio Emilia, berättar om sitt arbete.

Pedagogisk dokumentation om ”Vad berättar träden”, ett projektarbete på förskolan Spira i Luleå.

Synpunkten, en krönika av Harold Göthson som denna gång skriver bland annat om begreppet "undervisning" och förskolans läroplan.

Signerat – Krönikör denna gång är Martin Hellström, barnlitteraturforskare, som forskar tillsammans med en grupp barn.