Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Liv i rörelser

2016-04-26

Ett rött garnnystan rullar över Unga Klaras mörka scengolv i Stockholm. Gästspelande Kollaborativets skådespelare och Malmöförskolan Motettens barn – som varit med och skapat föreställningen När vi lyser för varandra och som vandrar med i en digital filmprojektion – bjuder in alla i publiken att följa med in i ett upplyst vitt scenrum, som skiftar färg. Men väl här befrias vi från att följa berättandets vanliga röda tråd. Istället välkomnas vi till ett vackert, fantasieggande och uttrycksfullt utforskande av ljud, ljus rum, material och kroppsspråk.

Kollaborativet, stor bild.jpg

Bild: Charlotte Elm Ravn, konstnärlig producent

Malmögruppen Kollaborativets föreställning ”När vi lyser för varandra” är en del av deras treåriga scenkonstnärliga projekt där gruppen arbetar med att synliggöra svenskt teckenspråk och utveckla nya uttrycksformer mellan förskola, skola och det professionella kulturlivet. 

Kollaborativet är en scenkonstgrupp som arbetar i gränslandet mellan dans, performancekonst och teater. I november hade de premiär för denna föreställning för döva, hörselskadade och hörande förskolebarn (2-5 år) som de arbetat fram tillsammans med teckenspråkiga barn och pedagoger på Motettens förskola i Malmö under projektets första år.

När vi lyser för varandra är en starkt kroppslig och sinnlig men också interaktiv föreställning, som med teckenspråk som ett kreativt nav lyckas famna såväl livets stora äventyr som poesi.

Maria Herngren

Kollaborativets föreställning När vi lyser för varandra