Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vi kan göra mycket för att hjälpa flyktingar

2015-09-09

Reggio Emilia Institutet har nu skänkt 150 000 kronor – 50 000 kronor vardera till Läkare utan gränser, Röda Korset och UNICEF – för att bidra med ekonomiskt stöd vid dagens akuta och svåra flyktingsituation. Men institutet är övertygat om att vi alla, medlemmar, Reggio Emilia-inspirerade pedagoger, förskolor, skolor och familjer, också kan göra mycket annat tillsammans för att hjälpa flyktingar.

– Vi tycker att det Johan Rockström, professor i miljövetenskap sagt, hänger så väl ihop med allt som vi ser idag, också när det gäller flyktingkatastrofen, att "Allt måste enligt vår mening, börja med ett mentalt perspektivskifte. Vi måste tänka om. Synsättet att ekonomisk tillväxt är skild från naturen och att miljöfrågorna står i vägen för den mänskliga utvecklingen är föråldrat. Det är faktiskt tvärtom! Välfärden kräver att vi återknyter våra samhällen till biosfären. De system som upprätthåller liv på Jorden – från ett stabilt klimat till en rik biologisk mångfald – är förutsättningar för moderna ekonomier. Hållbarhet är nyckeln till välfärd", säger Birgitta Kennedy, Reggio Emilia Institutets ordförande.

Mentalt perspektivskifte, mångfald, att allt hänger ihop ...

I nya numret av Modern Barndom (nr 3/15, som också besökt ett asylboende) skriver författaren och samhällsdebattören Göran Greider så här, i sin recension av boken Hundra sätt att förundras:

"Jag tänker på de småbarn som varje dag ser tiggare på gatorna i Sverige. Hur hanterar de det inombords? Vad tänker de om det? Hur skulle barnen på en förskola utforska detta? Pedagogerna från Reggio Emilia säger att barnen inte bara måste forska i detta utan också att de kan det."

Reggio Emilia-inspirerade pedagoger, förskolor, skolor och familjer kan säkert göra mycket även när det gäller dagens flyktingkris.

Hur tänker till exempel barnen om dagens flyktingkris? Hur kan man göra projekt om detta?

Vad kan en Reggio Emilia-inspirerad förskola och skola – pedagoger, barn och familjer tillsammans – göra för att hjälpa flyktingar?

Vad gör ni på er förskola eller skola?

Vad skulle Reggio Emilia Institutet kunna göra?

Text: Maria Herngren

Skriv gärna och berätta vad ni gör, planerar att göra, vill försöka göra eller tänker att man skulle kunna göra att hjälpa till – så att fler kan få veta vad som händer på olika håll i landet och så att goda idéer kan spridas till fler. Skriv till Modern Barndom, till:

HÄR KOMMER ETT EXEMPEL PÅ VAD MAN KAN GÖRA FRÅN LIANE BARNEHAGE I NORGE

En av våra kollegor här på förskolan var på semester på Kos i Grekland, dit det kom över 7000 flyktingar under sommaren. Vi skickade då ut e-post till alla föräldrar och bad om stöd för att kunna hjälpa till där i flyktingkatastrofen. Ett litet eller stort bidrag, allt var välkommet, så att vår kollega kunde köpa nödvändig utrustning till de små barnen där.

Vår kollega som var där på Kos, åkte till Kos stad och köpte blöjor och annan nödvändig utrustning till små barn, och gav det till en lokal välgörenhetsorganisation. Vi uppmanade föräldrarna att stödja detta för att visa att vi kan tänka globalt men agera lokalt genom att uppmuntra stöd på ett mycket konkret sätt i lokala initiativ som gör skillnad för de människor som fördrivits från sina hem.

Vänlig hälsning från Liv Lio på Liane barnehage i Porsgrunn, Norge.