Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Förskolans dag

2015-05-28

På Förskolans dag i maj bjuder många förskolor sina familjer på fest på förskolan och visar vad de gjort. Andra intar gator och torg och bjuder alla som vill eller som bara råkar passera förbi att ta del av deras verksamhet, så också i år.

På Förskolans dag, 21 maj, invigde Grimsta förskolor sin 4:e vårsalong i Vällingby City, i år med titeln Förtrollad. Barn från Grimstas fem förskolor ställde ut konst, installationer, film och skulpturer från sina projektarbeten genom de 100 språkens olika uttryck. Det kom över 350 besökare på vernissagen.

– Underbart härligt att så många kom och tog del av barn och pedagogers fantastiska arbete och lät sig bli förtrollade! berättar ateljeristan Ellinor Holmqvist.

I Trångsund i Huddinge kommun fyllde förskolorna hela torget med keramik under deras årliga återkommande torgfest ”Trångsund i vårt hjärta”. Och i hjärtat av Stockholm var det återigen dags för förskolorna i stadsdelen Norrmalm att inta Observatorieparkens damm innan vattnet fylls på.

Åsa Hedberg, ateljerista på förskolorna i Trångsund, berättar här lite mer om deras lerarbete:

"Leran är ett sinnligt, levande och kommunicerande material. Den går att forma om och om igen både två- och tredimensionellt. Loris Malaguzzi, som grundade förskolorna i Reggio Emilia, sa att barn har rätt till att få tillgång till ”100 språk”. Leran är ett av de hundra språken. I lera kan vi gestalta våra upplevelser, känslor, tankar och teorier och kommunicera undersökande med varandra och omvärlden.

Vi ser leran som ett självklart material/språk på Trångsunds förskolor, oberoende av barns ålder. Arbete med lera berikar barnens uttryckssätt. Man behöver möta leran många gånger för att kunna skapa relation till och bli vän med den. Barnen lär sig på så sätt nya tekniker att arbeta med. Under läsåret 2014-2015 har alla avdelningar på Trångsunds förskolor fördjupat sig i arbetet med lera för att bredda allas, både barns, pedagogers och även familjers relationer till materialet. Hållbarhet är utgångspunkten i såväl materialval som läroprocesser.

Varje avdelning har utgått från sina respektive projekt som kan vara matematik, sniglar, energi, porträtt, etc. Med hjälp av dokumentation synliggörs de olika processerna. Och på torget står den färdigbrända keramiken."

Maria Herngren

Bilder: Åsa Hedberg, Trångsund, och Ellinor Holmqvist; Grimsta