Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Malaguzziprisade 2015

2015-12-01

– Det här är förstås väldigt roligt och hedrande för oss, men också för skolan. Det här är inte bara mitt och Saras pris utan hela Fria Emilias, vår skolas hela kollektiva sammanhang, säger Françoise Dubois, när Modern Barndom gratulerar henne och Sara Bruun till årets Loris Malaguzzipris, som de fått för sitt arbete på och tillsammans med Fria Emilia i Boden.

Sara Bruun och Françoise Dubois tilldelas, tillsammans med skolan Fria Emilia i Boden 2015 års Loris Malaguzzipris, som en hedersbetygelse, för att de med tålmodig entusiasm har utvecklat en demokratisk kultur på sin skola. De har visat att kooperativt lärande kan vara den högsta formen av individuellt lärande, för såväl elever och pedagoger som för familjer”, lyder juryns motivation.

– De är välförtjänta pedagoger som lagt ner mycket arbete för att lyfta det demokratiska arbetssättet för barn i Reggio Emilia-förskolor till grundskolenivå. Det här var ett mycket populärt val, som uppskattades av publiken i den fullsatta salen i Kulturhuset, berättar Anita Hökby, ordförande i Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse som delade ut priset för tjugonde året i rad under dialogdagarna, denna gång i Sigtuna.

– Ceremonin var så fin, och jag blev mer tagen än jag hade trott, och överraskad över min reaktion. Plötsligt insåg jag vilken betydelse det här priset har för mig, och särskilt när jag hörde motivationen som gjorde mig så glad. Att de verkligen sett det där vi:et, hur vi arbetat kollektivt, elever, lärare och föräldrar, för att bli kloka ihop. Det kan vi nämligen inte bli utan eleverna och inte heller utan föräldrarna. Är det något jag velat åstadkomma under mina år på Fria Emilia så är det just detta. Och det som jag vill ta med mig till min nya kommun Älvsbyn och min nya skola där, säger Sara Bruun, tidigare rektor på Fria Emilia i Boden, varefter hon tillägger:

– Det blir ju så lätt vi och dom i skolan annars, mellan föräldrar och lärare.

– Det här priset är också viktigt för att det nästan finns som en myt som säger att det inte går att arbeta Reggio Emilia-inspirerat i skolan, säger Françoise Dubois och förklarar varför:

– Vi sitter så fast i gamla vanor i skolan, i en skolkultur där vi tror att det måste vara på ett visst sätt. Men när man är fast i något måste man välkomna motstånd för det tvingar fram förändringar. Vi är ju ganska överens i teorin, men praktiken måste också återspegla teorin. Att barnen måste få vara delaktiga. För att bli det måste de få vara med i sin egen planering och kunna dela mig sig sina tankar och idéer. Det är då vi börjar fördjupa vår förståelse av världen, annars blir det jag som lärare som behåller all kontroll och ansvar över vad och hur man lär sig.

Françoise talar sig även varm för vikten av reflektion i skolan – och att få stå i relation på det sätt som Vea föreläste nyligen om i Luleå och i Stockholm.

– Ofta missar vi det i skolan. Men det är först när vi förstår att saker står i relation till annat som kunskap och lärande blir meningsfullt. Fakta och kunskap är mycket lättare att hitta idag, men inte att hitta och förstå hur de relaterar till varandra. Det är där vi lärare är så viktiga för eleverna. Våra äldre elever säger emellanåt till exempel ”Varför skall vi gå i skolan – vi kan ju lära oss det där själva?”. Det är detta som är det viktiga i skolan för oss lärare, att kunna visa och fördjupa kunskaperna, sätta dem i relation och förstå hur allt hänger ihop. För att kunna förändra vår praktik måste vi reflektera mycket tillsammans, säger Françoise.

– Och för mig ska det bli spännande att se vad jag kan ta med mig och göra i en skola som inte är Reggio Emilia-inspirerad, efter så många år i Fria Emilia. Dessutom hoppas jag att vi som nu arbetar med Reggio Emilia-inspiration i skolan skall kunna få se tillbaka på den här tiden om tio-tjugo år och känna samma stolthet över att vi var med när det hände, på samma sätt som jag hört många av dem som var med när Reggio Emilia-inspirationen kom till Sverige berätta om de där åren i förskolan, säger Sara Bruun och tillägger att årets Malaguzzipris också fyller en viktig funktion här, för att det skapar publicitet kring Reggio Emilia-inspirationen i skolan.

– I Älvsbyn är de också väldigt stolta över att jag som fått det här priset arbetar i deras skola nu, säger Sara.

Text Maria Herngren

Bild Mats Petersson

  • Mer om Reggio Emilia-inspirerat arbete i skolan i Modern Barndom nästa år, i MB 1/16 I vinter besöker Modern Barndom flera skolor i Skåne vilka är med i Reggio Emilia Institutets nätverk kring det senaste skolprojektet ”Design för delaktigt lärande”.

Mer om priset och stiftelsen