Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Carla Rinaldi prisas för sitt barnarbete

2015-04-21

Lego-stiftelsen i Danmark delar årligen sedan 1986 ut ett pris till en person eller organisation som gjort något enastående för barnen. I år prisar de Carla Rinaldi, pedagogista och VD för Reggio Children, som under 44 år arbetat för barnen i Reggio Emilia.

– Vi vill hedra Carla inte bara för hennes outtröttliga engagemang för barnen och deras naturliga nyfikenhet och utveckling, utan även för hennes arbete med Reggio Children så att deras nyskapande inställning till utbildning har kunnat nå långt utanför norra Italien och inspirera människor och organisationer runt om i världen, säger Kjeld Kirk Kristiansen, ordförande i Lego-stiftelsen när han överlämnar deras trettionde pris till Carla Rinaldi, som förklarar att hon inte är där som en individ utan som del av en grupp, ett samhälle, en stad och att hon inte kan namnge alla kollegor som är del i detta arbetet, men att hon måste nämna en: Loris Malaguzzi. 

Prispengarna som är på 100 000 dollar trorl Carla Rinaldi kommer att hjälpa dem med att förbättra kvaliteten på den forskning som de nu arbetar med, tillsammans med flera andra delar av världen, på Loris Malaguzzis Internationella Center i Reggio Emilia.

Text: Maria Herngren