Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Hållbar Framtid genom påhittighet och handlingskraft – ett nationellt nätverksprojekt

2023-01-27

”Vi behöver använda pedagogiken för att skapa nya tankar, nya idéer om vår framtid. Pedagogiken får inte bli oföränderlig utan vi måste vara medvetna om att vi hela tiden måste tänka en gång till, reflektera och göra val. Som pedagoger behöver vi själva hitta modeller och aldrig förlora hoppet! En pedagog måste helt klart vara en optimist.”

Vea Vecchi till svenska pedagoger, september 2016

Dessa ord från Vea Vecchi (ateljerista på förskolan Diana under många år och ansvarig för Reggio Childrens utställningar, ateljéer och förlagsverksamhet) under Reggio Emilia Institutets medlemsvecka i september 2016 sätter tydligt fingret på det nationella nätverksprojekt som vi startade 2015.

Reggio Emilia Institutet bygger från början på nätverkandets kraft och i detta projekt vill vi återta nätverkandet. Det finns sju regionala nätverk och i regionerna finns flera lokala nätverk. Nätverken är öppna för alla intresserade i förskola och skola. I nätverket delar vi tankar och pedagogiska exempel kring frågor om hållbarhet. Här vill vi dela tankar och pedagogiska exempel kring frågor om Hållbar framtid. 

Fler än två tusen pedagoger och lärare har deltagit under de första åren och många av dem driver redan projekt med denna inriktning i sina sammanhang. Vi ser en stor kraft i delandet av reflektioner och idéer som uppstår i dessa möten som kan påverka förskolans och skolans utbildning och undervisning på många sätt.

I vår vision för detta projekt står att ”Projektet kännetecknas också av ett kooperativt och kreativt lärande om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta ställningstagande innefattar värnandet om människans ekologiska känslighet det vill säga den inneboende förmågan vi har att känna empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i naturen.” Konkret kan det handla om allt från barnens/elevernas utforskande av gråsuggornas liv under en sten på gården till det lilla fröets växtkraft, eller om jorden som en planet i universum.

Genom projektet Hållbar Framtid genom påhittighet och handlingskraft vill vi bidra till att förskolor och skolor blir platser där barn, elever, pedagoger och familjer kan använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom hållbart tänkande på många olika sätt agera för en hållbar framtid.

För att möjliggöra och driva projektet framåt skapar Reggio Emilia Institutet förutsättningar för möten och dialoger kring frågor som rör hållbar framtid. I det nationella nätverket och i de regionala nätverken ges möjligheter att utbyta och utveckla tankar, frågor och erfarenheter. På så sätt kan förskolor och skolor kroka arm med andra krafter i samhället för att skapa nya berättelser kring ekologisk känslighet och hållbar framtid – positiva historier om möjligheterna att blomstra tillsammans på vår vackra planet.

Institutet har vuxit fram genom nätverk, en styrka som vi nu ytterligare förstärker.

Reggio Emilia Institutets medlemmar och alla nätverkare får möjligheter att delta i arbetet för en hållbar framtid genom dialog i lokala och regionala nätverk över landet, med stöd från Institutet. 

Alla behöver samarbeta och agera för våra barns och ungdomars framtid, för vår planets framtid, utifrån vår vision och gemensamma värden!

Förskolans och skolans viktigaste uppgift är och kommer att vara att inge hopp och framtidstro. Det hoppas vi att det här arbetet ska genomsyras av.

Skärmklipp 2015-11-25 13.35.58.png

PROJEKTET HÅLLBAR FRAMTID GENOM PÅHITTIGHET OCH HANDLINGSKRAFT SKA:

  • skapa förutsättningar för pedagogiska möten och dialoger kring frågor om Hållbar framtid genom det nationella nätverket och de regionala nätverken,
  • sprida och delge nya berättelser om Hållbar framtid, såväl internationellt, som nationellt och regionalt,
  • samarbeta med andra i samhället som också verkar för en Hållbar framtid genom att inspireras, lära av och utmana varandra till innovativa idéer och handlingskraft,
  • identifiera och utveckla fördjupade processer kring hållbart tänkande i förskolor och skolor inom tre fokusområden:

– Hälsa, välbefinnande och hållbarhet

– Natur och hållbarhet

– Social hållbarhet